Derīgo izrakteņu atļaujas

Pašvaldības izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences

Informācija ievietota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 39. pantu.


Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr. 1 (PDF)

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Ne.1-21 (PDF)

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr. 2 (PDF)

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr. 4.11/1980 (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2022.