Atkritumu apsaimniekošana

Preiļu novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic vairāki uzņēmumi.

Preiļu pilsētā, Pelēču pagastā, Aizkalnes pagastā, Saunas pagastā un Preiļu pagastā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA  “PREIĻU SAIMNIEKS”.

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 17,46 EUR/m3 (bez PVN 21%), savukārt maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai deklarētai personai ir 2,18 EUR/mēnesī (bez PVN 21%).

PozīcijaMērvienībaMaksa EUR (bez PVN 21%)EUR (PVN 21%)Kopā EUR  (ar PVN 21%)
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteineriem1 m317,463,6721,13
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteinera ar apjomu 0,240 m31 reize4,190,885,07
2 reizes8,381,7610,14
3 reizes12,572,6415,21
4 reizes16,763,5220,28
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteinera ar apjomu 0.66 m31 reize11,522,4213,94
2 reizes23,054,8427,89
3 reizes34,577,2641,83
4 reizes46,099,6855,77
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana no konteinera ar apjomu 1,1 m31 reize19,214,0323,24
2 reizes38,418,0746,48
3 reizes57,6212,1069,72
4 reizes76,8216,1392,95
Cieto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas, apsaimniekošanas maksa mēnesī daudzdzīvokļu mājās1 deklarētā persona2,180,462,64

 

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas pieņem:

1) kartonu un makulatūru;
2) izskalotas tetrapakas;
3) pudeļu un burku stiklu;
4) plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna plēves un maisiņus) un cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna pudeles, kanniņas u. c.);
5) skārda un metāla bundžas;
6) neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus, datorus u. c.).

Papildu informācija SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļā Preiļos, Rīgas ielā 4, tālr.: 29420721.


Rožkalnu, Vārkavas un Upmalas pagastos atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. septembra veic SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Ja Jūs vēl neesat noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, tos var noslēgt:

  • SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļā, Rīgas ielā 4, Preiļos, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (plkst. 12.00-13.00 pusdienu pārtraukums);
  • elektroniski – sūtot iesniegumu uz e-pastu psaimnieks@preili.lv, to saskaņojot un parakstot līgumu ar drošu elektronisku parakstu (iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT).

Lūdzam pagastu iedzīvotājus būt atsaucīgiem un laicīgi noslēgt līgumus! Sīkāka informācija zvanot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļai, tālr. 29420721, vai rakstot uz e-pastu ps.atkritumi@preili.lv.


Aglonas, Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku pagastos atkritumu apsaimniekošanu veic uzņēmums AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”.

Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku pagastos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas:

  • par 1 m3 (viena kubikmetra) nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaksas ir EUR 21,75 (divdesmit viens euro un 75 centi) bez PVN;
  • par 1 m3 (viena kubikmetra)  bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu izmaksas ir EUR 31,25 (trīsdesmit viens euro un 25 centi) bez PVN;
  • par 1 m3 (viena kubikmetra) lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu izmaksas EUR 39,00 (trīsdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN;
  • par 1 m3 (viena kubikmetra) mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu izmaksas ir EUR 42,00 (četrdesmit divi euro un 00 centi) bez PVN;
  • par 1 m3 (viena kubikmetra) bīstamo atkritumu apsaimniekošanu izmaksas ir EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN.

Atkritumu izvešanas grafiks:
Galēnu pagasts – katra mēneša 1. un/vai 3. pirmdiena
Pieniņi – katra mēneša 1. pirmdiena
Silajāņi – katra mēneša 1. pirmdiena
Stabulnieki – katra mēneša 1. pirmdiena
Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts – katra mēneša 2. un 4. pirmdiena
Sīļukalns – mēneša 3. pirmdiena

Līguma noslēgšanai nepieciešams piezvanīt pa tālruņiem 654-44570, 29407533, 654-38392, 26800650 vai visu līguma noslēgšanai nepieciešamo informāciju nosūtīt uz e-pastu specatu@inbox.lv.


Aglonas pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa: EUR 19,98 par 1 m3 bez PVN. 

Šķiroto atkritumu laukums iedzīvotājiem pieejams pie Aglonas autoostas un Jaunaglonā (Rušonas ielā 11).

Līguma sagatavošanai klients varat aizpildīt PIETEIKUMU un nosūtīt to AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” uz e-pastu specatu@specatu.lv. vai pa faksu 654 44540 vai arī pa pastu uz adresi Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” Abonentu daļu pa tālruņiem 654 44570, 29407533 vai pa e-pastu specatu@specatu.lv.

Abonentu daļas darba laiks: katru darba dienu no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00.

Pēdējās izmaiņas: 09.01.2023.