Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

30.04.2020. Noslēgusies sociālā darbinieka līdzdalība Labklājības ministrijas pilotprojektā
19.11.2019. Labklājības pārvalde iesaistījusies pilotprojektā – metodikas izstrāde sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

Pēdējās izmaiņas: 05.05.2020.