SAC “Vārkava”

Kontaktinformācija

Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
65823999, 28440356 (darba laikā no 08.00 līdz 16.30)
Lidija Krasnais
SAC vadītāja

 

 CIENĪJAMIE APMEKLĒTĀJI!

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī tiek ierobežoti SAC Vārkava klientu apmeklējumi sociālā aprūpes centra telpās.

Lūdzu izvērtējiet apmeklējumu nepieciešamību, tikai izņēmuma gadījumā ar vadītājas atļauju varēs apmeklēt tuviniekus.

Sūtījumi tiks pieņemti, zvaniet uz tālruni 65823999.

Paldies par sapratni , un sargājam savu un savu tuvinieku veselību.

SAC vadītāja


Cienījamie SAC “Vārkava” klientu tuvinieki!

Saskaņā ar COVID -19 infekcijas izplatību un gripas un citu aktuālo augšējo elpošanas ceļu infekcijas slimību profilaksi:

 

 1. No 23.09.2020. ierobežot tuviniekiem SAC “Vārkava” klientu apmeklējumus sociālā aprūpes centra telpās:
 2. Gulošos klientus drīkst apmeklēt tikai ar SAC “Vārkava” vadītājas atļauju 1x nedēļā, iepriekš telefoniski saskaņojot darba dienā no plkst.9 00 līdz 16 00 ;
 3. Pārējos klientus klātienē var apmeklēt tikai SAC “Vārkava” teritorijā vai sliktos laika apstākļos aprūpes centra zālē 1x nedēļā, iepriekš darba dienās no plkst. 9 00 līdz 16 00 telefoniski piesakoties pie SAC “Vārkava” vadītājas, sociālā darbinieka, sociālās aprūpētājas 65823999,28440356;
 4. Sūtījumus varēs nodot SAC “Vārkava” dežūrējošajam personālam.

SAC “Vārkava” administrācija


SAC “Vārkava”

Sociālās aprūpes centrs atrodas  Vārkavā– bijušajā pamatskolas ēkā. Pēc veiktās pārbūves sociālajā aprūpes centrā  ārējā un iekšējā vide pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir piemērotas uzbrauktuves un telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atrodamies skaistā vietā ekoloģiski tīrā vidē-meža ielokā, ārpus pilsētas burzmas. Dažu minūšu gājiena attālumā atrodas Vārkavas pagasta centrs ar vēsturiskām ēkām, muzeju.

 

Aprūpes centra ”Vārkava” darbības mērķis:

Nodrošināt klientu pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pensijas vecuma sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Iestādes organizatoriskās struktūras shēma.

Personām darbspējīgā vecumā un/vai personām ar III invaliditātes grupu, kuras veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt un kurām nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās sociālā  pakalpojuma apjomu.

Sniegt aprūpes centra pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem, saskaņā ar attiecīgo novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un noslēdzot par to attiecīgus līgumus.

Sociālā aprūpes centrā „Vārkava” tiek nodrošināti šādi sociālie pakalpojumi:

 • Nodrošinām klientiem diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību (vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās, četrvietīgās  labiekārtotās istabiņās), kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru.
 • Nodrošinām četrreizēju ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli.
 • Klientiem nodrošinām telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus.
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm.
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces.
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta, nodrošinām ar medikamentiem.
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā.
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus.
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem, draugiem, paziņām.

Plānotais vietu skaits SAC “Vārkava” – 41.

Iestājoties sociālā aprūpes centrā “Vārkava”, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Preiļu novadu Sociālā dienesta vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai;
 • iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Vārkava” klientu uzturēšanās maksa 2022. gadā (spēkā ar 01.01.2022.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 550 mēnesī .
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 600 mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra lēmums, Protokols Nr. 25  18. §/

 

Sociālā aprūpes centra „Vārkava” administrācijas darba laiks:

 •  darba dienās plkst. 8.00–16.30
 •  pusdienu pārtraukums plkst. 12.30.–13.00

Sociālā aprūpes centra „Vārkava” aprūpētāju darba laiks: visu diennakti, saskaņā  ar Darba grafiku.

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2022.