SAC “Rušona”

Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 23.05.2022. ar Nr. 1590.

Kontaktinformācija

Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
65312202
Inguna Rubane
SAC vadītaja
65326848

Informācija Preiļu novada Labklājības pārvaldes  SAC “Rušona” TUVINIEKIEM! (Informācija atjaunota 12.01.2023.)

Tikšanās ar tuviniekiem tiek organizēta, ievērojot institūcijā noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības un var tikt organizēta tikai tad, ja:

 • tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu – https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
 • tikšanos var organizēt īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai āra telpās (piemērotos laikapstākļos);
 • tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;
 • tikšanās laiku lūgums saskaņot ar administrāciju, tālr.: 65312202;
 • apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Pastāv arī iespēja ar tuviniekiem sazināties tiešsaistē, lūgums zvanīt 28080616. Neskaidrību gadījumā zvanīt – 65312202.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 

Vēršam uzmanību, ka, ja SAC tiek noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana tiek pārtraukta!


Aktualitātes SAC “Rušona”


30.12.2022. SAC “Rušona” senioriem notika Vecgada pasākums “Prieks būt kopā”
27.12.2022. SAC “Rušona” aizvadīti svētku dievkalpojumi
23.12.2022. SAC “Rušona“ izskanējis sirsnīgs Ziemassvētku koncerts
21.11.2022. SAC “Rušona” svin Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienu
30.09.2022. SAC “Rušona” aizvadīta Starptautiskā senioru diena
11.05.2022. SAC “Rušona” Mātes dienu svinēja ar koncertu, ziediem un sirsnīgiem apsveikumiem
19.04.2022. Lieldienas SAC “Rušona”
29.03.2022. Marta jubilāri SAC “Rušona”
17.03.2022. SAC “Rušona” tika sveikts Starptautiskajā sociālā darba dienā
08.03.2022. Ar ziediem un dziesmām SAC “Rušona” atzīmēta Starptautiskā sieviešu diena


Sociālās aprūpes centrs “Rušona” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti diennakts aprūpi un pastāvīgu dzīvesvietu.

Iestādes organizatoriskās struktūras shēma (PDF)

SAC „Rušona” uzņem:

 • pirmās un otrās grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe, ja minētās personas saskaņā ar Labklājības ministrijas instrukciju par medicīniskajām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai Centrā drīkst uzturēties;
 • krīzes situācijā nonākušas personas.

Iestājoties SAC „Rušona” jāiesniedz šādi dokumenti:

 • personas iesniegums;
 • medicīniskā karte;
 • izziņa par veselības pārbaudi (F 027 y);
 • ģimenes ārsta izziņa, ka var uzturēties parastā tipa pansionātā;
 • VDEĀK izsniegta invaliditātes izziņa, ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu;
 • pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, aizpildīta personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un lēmums par personas ievietošanu iestādē;
 • personas un tās apgādnieku vai pašvaldības, kura pieņēma lēmumu par personas ievietošanu iestādē, noslēgts līgums ar Centra vadītāju  par sociālās aprūpes pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai;
 • persona, iestājoties Centrā, uzrāda pasi.

SAC  Rušona” uzdevumi:

 • nodrošināt  klientu sociālo un medicīnisko aprūpi un radīt labvēlīgus dzīves apstākļus;
 • nodrošināt klientus ar dzīvojamo platību ne mazāk kā 6m², kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 • apgādāt klientus ar veļu, apģērbu un apaviem atbilstoši gadalaikam;
 • organizēt kvalitatīvu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības  stāvokli;
 • veikt sociālo, darba un medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi;
 • apgādāt klientus ar rehabilitācijas līdzekļiem;
 • nodrošināt inkontinences un higiēnas preces;
 • organizēt nodarbības, kultūras un atpūtas pasākumus;
 • organizēt palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā (tikšanās ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem);
 • pēc klienta vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši  konfesionālajai  piederībai;
 • izstrādāt projektus sociālo aprūpes pakalpojumu pilnveidošanai;
 • problēmu risināšanā sadarboties ar citām institūcijām: sociālajiem dienestiem, valsts policiju, ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Rušona” klientu uzturēšanās maksa 2023. gadā (spēkā ar 01.02.2023.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 700 mēnesī,
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 850 mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra lēmums, protokols Nr. 26., 39. § “Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs”/

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2023.