SAC “Aglona”

Kontaktinformācija

„Salenieki”, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
65321456
Darba laiks:

Pieņemšana pirmdienās no 13.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00

Inta Gžibovska
SAC vadītāja

 

SAC „Aglona” atrodas ainaviski ļoti skaistā vietā, Tartakas upes ieskautā ielokā, 5 km attālumā no Aglonas bazilikas. Centrā tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I, II un III grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK noteikumiem.

Iestādes organizatoriskās struktūras shēma.

 

Mēs sniedzam šādus sociālos pakalpojumus:

 •  Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru.
 • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli.
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm.
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi.
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību.
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus.
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem.

Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī īslaicīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Aglona” klientu uzturēšanās maksā 2022. gadā (spēkā ar 01.01.2022.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 550 mēnesī .
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 600 mēnesī .

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2021. gada 30.novembra lēmums, Protokols Nr. 25  18. §/

 

Esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai, sīkāka informācija pa tālruni: 25753996.

Iestājoties  SAC „Aglona, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas iesniegumu/ pašvaldības sociālā dienesta lēmumu;
 • personas pases kopiju;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditātes apliecinošu dokumentu kopijas, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Sabiedriskais transports:

 • Autobusa maršruts Priežmale-Aglona-Špoģi-Daugavpils: No Aglonas autobusu pieturas:  8.07- 08.16 (pietura “Salenieki”) 18.02 – 18.11 (pietura “Salenieki”)
 • Autobusa maršruts Daugavpils-Aglona-Dagda-Daugavpils: No pieturas “Salenieki”: 13.37 – 13.46 (Aglona) 16.54 – 17.03 (Aglona)

 

 

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2022.