Pakalpojumu cenas

Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis (spēkā no 01.04.2022.) (apstiprināts ar 2022. gada 31. marta Preiļu novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 24.& “Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”))


Veļas mazgāšanas pakalpojums

Preiļos – Labklājības pārvaldes telpās, adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi  (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u.c.).

Riebiņos – ambulances telpās, adrese: Viļānu iela 2a, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u.c.).

Sīļukalnā – pagasta pārvaldes telpās, adrese: Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u.c.).

Aizkalnē – pagasta pārvaldes telpās, adrese:  Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u.c.).

Pelēčos – pagasta pārvaldes telpās, adrese:  Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u.c.).

Pakalpojuma veidsMērvienībaPakalpojuma cena (euro)Līdzmaksājuma apmērs (euro)
Veļas mazgāšana ar LP pulveri trūcīgām mājsaimniecībām4 kg;  jeb viena mazgāšanas reize3,620,60
Veļas mazgāšana ar LP pulveri nestrādājošam pensionārs vai  invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz EUR 300  un kuram nav citur dzīvojoša laulātā4 kg;  jeb viena mazgāšanas reize3,620,80
Veļas mazgāšana diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz EUR 2004 kg;  jeb viena mazgāšanas reize3,621,00
Veļas mazgāšana ar LP pulveri personai, kurai ar Labklājības pārvaldes lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums4 kg;  jeb viena mazgāšanas reize3,621,00

.Dušas izmantošanas pakalpojums

Preiļos – Labklājības pārvaldes telpās – Preiļos, Aglonas ielā 1a, trešdienās plkst. 13:00–16:00, ceturtdienās plkst. 8:00–11:00 un plkst. 13:00–16:00, iepriekš piesakoties pie klientu apkalpošanas operatora (izmantošanas laiks vienai personai – 30 min).

Riebiņos – Ambulances telpās, Viļānu iela 1a, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, trešdienās plkst. 13:00–16:00, ceturtdienās plkst. 8:00–11:00 un plkst. 13:00–16:00, iepriekš piesakoties.

Aizkalne – pagasta pārvaldes telpās – Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads (iepriekš piesakoties).

Pakalpojuma veidsMērvienībaPakalpojuma cena (euro)Līdzmaksājuma apmērs (euro)
Ģimene (persona), kurai izsniegta Labklājības pārvaldes SD izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu1 persona1,70 /10 min0,60
Nestrādājošs pensionārs vai invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz EUR 300 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā1 persona1,70 /10 min0,80
Divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz EUR 2001 persona1,70/10 min1,00
Personai, kurai ar Labklājības pārvaldes SD lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums1 persona1,70 /10 min1,00

.


Aprūpes mājās pakalpojums Preiļu pilsētā

Saistošajos noteikumos noteiktais aprūpes līmenisAprūpes mājās pakalpojuma apjoms/ izmaksa par vienu stunduLīdzmaksājuma apmērs, ko veic aprūpējamā persona
Aprūpes mājās pakalpojuma 1. līmenisLīdz 16 h/ 3,60 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –      2,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro –      3,00 euro
Aprūpes mājās pakalpojuma 2. līmenisLīdz 24 h/3,60 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –      5,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro –     6,00 euro
Aprūpes mājās pakalpojuma 3. līmenisLīdz 32 h/ 3,60 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –      10,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro –      12,00 euro
Aprūpes mājās pakalpojuma 4. līmenisLīdz 42 h/ 3,60 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –      14,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro –    15 ,00 euro
Aprūpe mājās bērniem ar invaliditātiLīdz 80 h/ 4,50 euro

.

Aprūpes mājās pakalpojums Preiļu novada lauku teritorijās

Aprūpes mājās pakalpojuma 1. līmenisLīdz 16 h/4,20 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –  2,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro –  3,00 euro
Aprūpes mājās pakalpojuma 2. līmenisLīdz 24 h/4,20 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –   5,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro –  6,00 euro
Aprūpes mājās pakalpojuma 3. līmenisLīdz 32 h/4,20 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –  10,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro – 11,00 euro
Aprūpes mājās pakalpojuma 4. līmenisLīdz 42 h/4,20 euroAprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro –  14,00 euro
Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400euro –  15,00 euro
Aprūpe mājās bērniem ar invaliditātiLīdz 80 h/4, 20 euro

 

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2022.