Pakalpojumu cenas

Labklājības pārvaldes pakalpojumu cenas

VEĻAS MAZGĀŠANA – VEĻAS MAZGĀŠANAS PAKALPOJUMS
(apstiprināti ar Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra sēdes lēmumu, Protokols Nr. 2., punkts 2.2.) 

Otrdienās, veļu nododot klientu apkalpošanas operatoram
(Vienas mašīnas ietilpība līdz 4 kg; mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u.c.) 

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA KATEGORIJA 

MAKSA PAR PAKALPOJUMU (EUR) 
ģimene (persona), kura ar Labklājības pārvaldes lēmumu atzīta par trūcīgu0.57
nestrādājošs pensionārs un invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz EUR 241,89 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā0.71
divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz EUR 199,200.85
persona, kurai ar Labklājības pārvaldes lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums0.85

DUŠAS IZMANTOŠANA – DUŠAS IZMANTOŠANAS PAKALPOJUMS
(apstiprināti ar Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra sēdes lēmumu, Protokols Nr. 2., punkts 2.2.)

trešdienās plkst. 13:00–16:00, ceturtdienās plkst. 8:00–11:00 un plkst. 13:00–16:00, iepriekš piesakoties pie klientu apkalpošanas operatora (izmantošanas laiks vienai personai – 30 min) 

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA KATEGORIJA 

MAKSA PAR PAKALPOJUMU (EUR) 
ģimene (persona), kura ar  Labklājības pārvaldes lēmumu atzīta par trūcīgu0.57
nestrādājošs pensionārs un invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz EUR 241,89 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā0.71
divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz EUR 199,200.85
persona, kurai ar  Labklājības pārvaldes lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums0.85
Pēdējās izmaiņas: 03.06.2020.