Labklājības pārvaldes Krīzes centrs

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centra nolikums (PDF) 

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 28.11.2011., pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 605)

Kontaktinformācija

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Inta Pelše
Krīzes centra vadītāja
Liena Fedotova
Psihologs
26569082
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Ināra Reča
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Anna Švirkste
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Ruta Dzene
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Dina Švalbe
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)

Krīzes centrā  tiek piedāvāti sociālās rehabilitācijas  pakalpojumi vardarbībā cietušām  personām, kā arī uzturēšanās iespējas dažādās krīzes situācijās nonākušām personām.

Centrs nodrošina Klientu uzturēšanos piemērotās telpās un  atbilstošu  ēdināšanu bērniem trīs reizes dienā. Pieaugušajiem ir iespēja  gatavot ēdienu pašiem (pieejamas elektriskās plītiņas, ledusskapji).

Iespējas saņemt pakalpojumu ir arī māmiņām ar zīdaiņiem (nodrošināta istabiņa ar atbilstošām gultām mazuļiem). Personām ar īpašām vajadzībām piemērots lifts.

Ar klientiem ikdienā strādā:

  • sociālais darbinieks – klienta vajadzību, vēlmju  apzināšana, klienta uzraudzība un vajadzību apmierināšana. Rehabilitācijas gaitas kontrole, klienta iesaiste savas problēmsituācijas  risināšanā,
  • psihologs – veic klientu psihodiagnostiku, nodrošina psiholoģiskās konsultācijas, emocionālu un psiholoģisku atbalstu, nodrošina  klientiem individuālu konsultāciju pieejamību,
  • sociālais audzinātājs – dažādu sociālo prasmju apgūšana un attīstīšana, pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana, rotaļnodarbības, gatavošanās skolai, mājas darbu veikšana.

Finansējumu par uzturēšanos Preiļu novada Krīzes centrā nodrošina  pašvaldība, kura ievieto klientu.

Pakalpojuma izmaksas (pamatojoties uz Preiļu novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmumu prot. Nr. 2. p. 4.) – EUR 15,00.

Maksā iekļautas arī pirmās nepieciešamības personīgās higiēnas preces, pirmās nepieciešamības  medikamenti. Klientiem ar hroniskām saslimšanām OBLIGĀTI līdzi jādod medikamentus.

Līgums par pakalpojuma saņemšanu centrā tiek slēgts uz laiku līdz 90 dienām.

Ievietojot Klientu Centrā, jābūt noslēgtam līgumam par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Līgums (DOC)

Nepieciešams sazināties ar vadītāju 29298830, lai noskaidrotu par klienta uzņemšanas iespējām.

Lēmumu par klienta ievietošanu Krīzes centrā pieņem Preiļu novada Labklājības pārvalde.

Lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums par klienta ievietošanu;
  • Pamatinformācija par klienta situāciju sociālās rehabilitācijas uzsākšanai  – veidlapa (DOC);
  • Izziņa par veselības stāvokli, klienta ģimenes ārsta kontaktinformācija;
  • Bērniem – dzimšanas apliecības kopija.
Pēdējās izmaiņas: 23.04.2021.