Dienas aprūpes centrs

Kontaktinformācija

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
65320124
Liene Gžibovska
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja
65320124, 28366650
Apmeklētājus pieņem pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00 radošo darbnīcu apmeklēšanai
Liena Fedotova
Psihologs
65320124
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Iveta Amosova
Aprūpētājs
Imelda Kriškāne
Aprūpētājs


Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 22.06.2012, pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 798)

Dienas aprūpes centra mērķis ir mazināt slimības/invaliditātes/bezdarba/atkarību u.tml. faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas Klientu dzīvē, radīt Klientiem iespēju attīstīt pašaprūpes prasmes, palielināt pašnoteikšanās iespējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt komunikācijas spējas un radīt iespēju integrēties sabiedrībā.

Nolikums (PDF)

Nodarbību plāns (PDF)

Dienas aprūpes centru var apmeklēt sekojošas mērķauditorijas:

 • personas ar garīga rakstura traucējumiem,
 • personas ar fiziska rakstura traucējumiem,
 • personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas,
 • pensijas vecuma personas,
 • personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām,
 • pirmspensijas vecuma personas,
 • nepilnās ģimenes,
 • jaunās māmiņas.

Dienas aprūpes centrā ir iespēja uzturēties jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Lai saņemtu Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilnu darbdienu, Klients vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļai šādus dokumentus:

 • Klienta pieprasījums (veidlapa);
 • Klienta, ja viņš ir rīcībspējīgs pieprasīt Pakalpojumu, vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu (iesniegumi);
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (veidlapa);
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību (veidlapa);
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.

Jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem audzē stādus, gatavo dažādus ēdienus, kā arī pilnveidojas radoši.

Dienas aprūpes centrs apmeklētājus pieņem pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00, šajā laikā kāda no mērķauditorijām darbojas radoši.

Dienas aprūpes centrs apmeklētājiem piedāvā apgūt dažādas radošas aktivitātesradošās darbnīcas. Ikviens ir aicināts apmeklēt Dienas aprūpes centra organizētos seminārus, lekcijas un pasākumus.

Dienas aprūpes centrā strādā psihologs, kura vadībā notiek atbalsta grupu nodarbības (cilvēkiem ar atkarības problēmām, pašapziņas un komunikācijas prasmju celšanai) un individuālās konsultācijas (sākotnēji klientam griežoties pie Labklājības pārvaldes sociālajiem darbiniekiem).

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2020.