Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām Preiļu novada administratīvajā teritorijā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā organizē Preiļu novada Labklājības pārvalde, kura, reorganizējot Preiļu novada Sociālo dienestu un apvienojot citus sociālo pakalpojumu sniedzējus, izveidota 2016. gada 28. aprīlī. Labklājības pārvaldi vada tās direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Preiļu novada dome.

Labklājības pārvaldes struktūru atbilstoši Labklājības pārvaldes shēmai veido:

  • Administratīvi saimnieciskā nodaļa;
  • Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa;
  • SAC “Preiļi”, “Rušona”, “Aglona”, “Vārkava”.
  • Pakalpojumu centrs “Līči”;
  • Dienas aprūpes centrs;
  • Grupu dzīvokļi;
  • Krīzes centrs;
  • Aprūpes mājās birojs.

INFORMĀCIJA TUVINIEKIEM PAR RADINIEKU APMEKLĒŠANU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTROS. 

Pēdējās izmaiņas: 17.01.2022.