WEBNams

WEBNams – SIA “Preiļu saimnieks” klientu informatīvā sistēma. Reģistrējoties sistēmā, klienti var paziņot ūdens skaitītāju mērījumus, kā arī apskatīt pēdējās veiktās iemaksas un rēķinu summas.

WEBNams lietošanas instrukcija (PDF, 2015.03.25)

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.