Namu apsaimniekošana

NAMU APSAIMNIEKOŠANA

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa
Preiļos, Rīgas ielā 4
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00–12.00, 13.00–17.00
Tel. 26438147
(Iesniegumus pieņem SIA „Preiļu saimnieks” birojā Preiļos, Liepu ielā 2)

Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa sniedz publiskos pakalpojumus pašvaldības kompetences ietvaros:
– remontu un celtniecības daļa SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās dzīvojamās mājās plāno un veic remontdarbus īres maksas un apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros;
– labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa uztur un iekārto pilsētas administratīvo teritoriju sanitārā kārtībā un tīrībā;
– atkritumu apsaimniekošanas daļa nodrošina sadzīves atkritumu šķirošanu, savākšanu un izvešanu;
– sniedz apbedīšanas pakalpojumus un veic pilsētas kapsētu uzturēšanu un labiekārtošanu;
– veic pilsētas publiskās tualetes uzturēšanu;
– sniedz viesnīcas pakalpojumus;
– veic ceļa zīmju uzturēšanu un uzstādīšanu;
– organizē klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu;
– sniedz dažādus maksas pakalpojumus.

LABIEKĀRTOŠANAS UN APZAĻUMOŠANAS DAĻA 
REMONTU UN CELTNIECĪBAS DAĻA 
GALDNIECĪBAS PAKALPOJUMI 
TRANSPORTA PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
KAROGA UN TĀ PIEDERUMU CENAS 

LABIEKĀRTOŠANAS UN APZAĻUMOŠANAS DAĻA

SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa ir Komunālās nodaļas struktūrvienība, kas uztur pilsētas administratīvo teritoriju sanitārā kārtībā, rūpējas par pilsētas laukumu, iekškvartālu un ielu apstādījumiem, veic veco koku nozāģēšanu, zālāju un dzīvžogu kopšanu. Pilsētas zaļie apstādījumi veido labvēlīgu pilsētvidi, uzlabo pilsētas klimatu un slāpē trokšņus, saglabā dabas daudzveidību.

Vērība tiek veltīta Preiļu pils parka uzturēšanai. Preiļu parka muižas teritorija ir valsts nozīmes kultūras piemineklis (Nr. 6505), labiekārtošanas darbi notiek speciāli izstrādātu parka apsaimniekošanas darbu rekomendāciju ietvaros, kas saskaņotas ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pakļautībā esošo Dabas aizsardzības pārvaldi.

Parkā tiek veikta mazvērtīgo pašizsējas koku un krūmu izciršana, lai tas būtu veselīgs un skaists, zāģēti sausie, trupes skartie un bojātie koki un zari, kas apdraud citus kokus un kļuvuši bīstami kājāmgājējiem. Parka tīrīšana tiek veikta, lai saglabātu dažādu dendroloģiski vērtīgu koku un krūmu stādījumus.

Vairāk uzmanības tiek pievērsts parka vizuālā tēla veidošanai. Speciālisti novērtējuši, ka Preiļu muižas parks ir viens no ainaviski vislabāk veidotajiem parkiem Latvijā. Šobrīd veicot parka labiekārtošanu, tiek domāts par to, lai senie ainaviskie koku stādījumi veidotu vizuāli tīkamas skatu līnijas.

REMONTU UN CELTNIECĪBAS DAĻA

SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa
Preiļos, Rīgas ielā 4
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00–12.00, 13.00–17.00
Tel. 26359172
(Iesniegumus pieņem SIA „Preiļu saimnieks” birojā Preiļos, Liepu ielā 2)

SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa ir Komunālās nodaļas struktūrvienība, kas SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās dzīvojamās mājās plāno un veic remontdarbus īres maksas un apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Remontu un celtniecības daļas kompetencē ietilpst:
• mājas konstruktīvo elementu tehniskā apkope (koplietošanas telpu, logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana; jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu apsekošana; fasādes, balkonu, lodžiju un nojumes apsekošana; dūmvadu un ventilācijas šahtu remonts, konstruktīvo elementu kārtējie remonti u.c. darbi pēc nepieciešamības);
• elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope un remonts dzīvojamo māju kāpņu telpās un pagrabos (sistēmas darbības nodrošināšana, koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, armatūras, slēdžu, pārbaude; avārijas situāciju novēršana u.c.).

SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apsaimniekošanas maksa ir noteikta 27 santīmi par kvadrātmetru. No dzīvokļu īpašnieku ikmēneša iemaksām tiek veidots uzkrājumu fonds. Daudzdzīvokļu mājām Preiļos uzkrājumu veido 5 santīmi par kvadrātmetru. Tajā pakāpeniski tiek uzkrāti līdzekļi nākotnē veicamo remontdarbu un uzlabojumu apmaksai. Šo uzkrājumu drīkst izmantot saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmumu (piemēram, veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu, jumta nomaiņu u.c. remontdarbus), taču, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, mājas pārvaldnieks šos līdzekļus drīkst izmantot dzīvojamās mājas kopīpašuma daļā likvidējot avārijas sekas vai novēršot kādus citus ārkārtas bojājumus. Pārējā apsaimniekošanas maksa – tie ir 22 santīmi par kvadrātmetru – tiek izlietota daudzdzīvokļu ēkas un tai piegulošās teritorijas uzturēšanai.

GALDNIECĪBAS PAKALPOJUMI

SIA „Preiļu saimnieks” piedāvā GALDNIECĪBAS PAKALPOJUMUS

Piedāvājam dažādus izstrādājumus no koka:
– koka logus un durvis;
– dārza mēbeles (krēsli, soli, galdi);
– koka rotaļlietas bērniem;
– izgatavojam kapu soliņus.

Veicam dažādu izstrādājumu izgatavošanu pēc individuālajiem pasūtījumiem.

Ekoloģiski materiāli un roku darbs!

Ja Jums ir iecere, mēs palīdzēsim to realizēt!

Sīkāka informācija un pasūtījumu pieņemšana pa tel.: 20252292

TRANSPORTA PAKALPOJUMU CENRĀDIS

SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” TRANSPORTA UN MEHĀNISMU IZCENOJUMI PREIĻU PILSĒTĀ
(1 stundā latos) no 01.07.2011.

Transporta vienībasSumma kopā

(Ls, ar PVN)

Traktors T-25 ar agregātu10.00
Traktors MTZ-325 ar piekabi vai citu agregātu15.00
Autogreiders D3-14335.00
Ekskavators JUMZ -EO-262115.00
Buldozers DT-7520.00
Asfalta veltnis10.00
Pacēlāja grozs GAZ-5316.00
Pacēlāja grozs ZIL-13020.00
ZIL-130 (pašizkrāvējs)15.00
GAZ-53 (pašizkrāvējs)15.00
Wolksvagen LT-3110.00
KUBOTA ar birsti vai lāpstu16.00
WV Transportieris10.00
Sniega iekrāvējs D-56650.00
MTZ-82 ar piekabi vai citu agregātu15.00
Kanalizācijas tīrīšanas ierīce (ū/k)15.00
Kompresors (ū/k)12.00
Metināšanas agregāts (ū/k)6.00
Motorsūknis (ū/k)9.00
GAZ-53 KO muca (ū/k)16.00
Stiga Titan-26 ar agregātu12.00
Katafalks Ford15.00

Par transporta vienības izmantošanu ārpus Preiļu pilsētas robežas noteikta papildus maksa par 1 km nobraukumu 0.61 Ls/km.

Ja transporta vienības izmanto ārpus darba laika, izcenojums palielinās līdz 50%.

KAROGA UN TĀ PIEDERUMU CENAS

Karoga un to piederumu cenas SIA „Preiļu saimnieks” (no 01.07.2012.)

Cena bez PVNPVN 21 %Cena ar PVN
Karogs8,701,8310,53
Karoga kāts4,010,844,85
Melnā lenta0,330,070,40
Karoga turētājs6,641,398,03

Karogus un to piederumus var iegādāties SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā Preiļos, N. Rancāna ielā 3a.

Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi:
16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības diena;
24. februāris – Igaunijas Republikas neatkarības diena;
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – sēru noformējumā*;
1. maijs – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena;
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena;
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – sēru noformējumā;
17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena – sēru noformējumā;
4. jūlijs – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena – sēru noformējumā;
11. novembris – Lāčplēša diena;
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
decembra pirmā svētdiena (2012. gadā 2. decembris) – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena – sēru noformējumā.

*Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam.

Pēdējās izmaiņas: 15.08.2018.