SIA „Preiļu saimnieks”

Adrese: Liepu iela 2, Preiļi, LV–5301
Reģ. Nr. LV47703001720
Tālrunis: +371 65381152
Fakss: + 371 65381152
E-pasts:
saimnieks@preili.lv

SIA `Preiļu saimnieks` mājaslapa: www.preilusaimnieks.lv

SIA `Preiļu saimnieks` darbinieku kontaktinformācija 


SIA „Preiļu saimnieks” ir Preiļu novada domes 100% kapitālsabiedrība. Uzņēmums izveidots 2002. gada 28. jūnijā, reorganizējot PPPU „Saimnieks”, PPPU „Atvars” un Preiļu novada domes Siltumapgādes nodaļu.

SIA “Preiļu saimnieks” struktūra un statūti 

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Jānis Mūrnieks, valdes locekļi – Āris Elsts un Andris Svarinskis.

SIA „Preiļu saimnieks” ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Preiļu novadā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, nodrošina centralizēto ūdensapgādi, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizē atkritumu apsaimniekošanu un pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sniedz dažādus maksas pakalpojumus.

SIA „Preiļu saimnieks” neapstājas pie sasniegtā, bet nepārtraukti tiecas pilnveidot pakalpojumu kvalitāti. Profesionālisms, ko veido darba pieredze, vairo panākumus uzņēmuma izaugsmē, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti visiem mūsu klientiem.

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.