Pašvaldības policija

Talsu iela 2a, Preiļi, LV-5301
65307330
Rihards Romanovskis
Pašvaldības policijas priekšnieks
Oskars Rinčs
Vecākais inspektors
Māris Andersons
Inspektors
Edgars Pastars
Inspektors
Gunārs Smagars
Inspektors
Ainārs Kalvāns
Vecākais kārtībnieks

Norīkojumā esošie darbinieki – tālr.nr. 65307330
Ārpus Preiļu novada Pašvaldības policijas darba laika, ienākošie zvani pāradresējas uz Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils dežūrdaļu


Pašvaldības policijas darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās – no plkst. 10:00 līdz plkst. 22:00
Svētdienās – brīvdiena

Izmaiņas pašvaldības policijas darba laikā veiktas sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem.

Preiļu novada Pašvaldības policijas nolikums (PDF)
Preiļu novada domes saistošie noteikumi 


Pašvaldības policijas darbības virzieni:

 • Preiļu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu;
 • izsaukumu apkalpošana strādājot maiņu režīmā;
 • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana;
 • telefoniski saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;
 • patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Preiļu novadā;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komerc pasākumu, sporta un atpūtas pasākumu laikā;
 • nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un tirdzniecības pārtraukšana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;
 • vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar mērķi iepazīstināt bērnus ar  policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību;
 • bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un, sadarbībā ar Preiļu novada Bāriņtiesu, viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs;
 • kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām;
 • sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu;
 • sabiedriskā transporta lietošanas nosacījumu izpildes kontrole;
 • personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;
 • personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību;
 • noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;
 • kriminālsoda – piespiedu darba sprieduma izpilde – notiesāto personu uzraudzība un kontrole;
 • transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;
 • sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada kapsētās;
 • Valsts valodas likuma ievērošanas kontrole;
 • autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole.
Pēdējās izmaiņas: 05.11.2021.