Pašvaldības policija

Talsu iela 2a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65307330
Rihards Romanovskis
Pašvaldības policijas priekšnieks
Oskars Rinčs
Vecākais inspektors
Māris Andersons
Inspektors
Jānis Rožāns
Inspektors
Gunārs Smagars
Inspektors
Ainārs Kalvāns
Vecākais kārtībnieks (Jautājumos par licencēto makšķerēšanu vai ezeru apsaimniekošanu)
Jānis Laizāns
Kārtībnieks
Jānis Broks
Kārtībnieks
Māris Āriņš
Kārtībnieks

Norīkojumā esošie darbinieki – tālr.nr. 65307330
Ārpus Preiļu novada Pašvaldības policijas darba laika, ienākošie zvani pāradresējas uz Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils dežūrdaļu


Pašvaldības policijas darba laiks:

Pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 10.00 līdz 23.00.

Piektdiena – sestdiena no plkst. 10.00 līdz 02.00.

Svētdiena – brīvdiena.

Izmaiņas pašvaldības policijas darba laikā veiktas sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem.


Preiļu novada Pašvaldības policijas nolikums (PDF)


Preiļu novada domes saistošie noteikumi 


Pašvaldības policijas darbības virzieni:

 • Preiļu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu;
 • izsaukumu apkalpošana strādājot maiņu režīmā;
 • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana;
 • telefoniski saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;
 • patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Preiļu novadā;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komercpasākumu, sporta un atpūtas pasākumu laikā;
 • nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un tirdzniecības pārtraukšana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;
 • vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar mērķi iepazīstināt bērnus ar  policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību;
 • bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un, sadarbībā ar Preiļu novada Bāriņtiesu, viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs;
 • kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām;
 • sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu;
 • sabiedriskā transporta lietošanas nosacījumu izpildes kontrole;
 • personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;
 • personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību;
 • noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;
 • kriminālsoda – piespiedu darba sprieduma izpilde – notiesāto personu uzraudzība un kontrole;
 • transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;
 • sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada kapsētās;
 • Valsts valodas likuma ievērošanas kontrole;
 • autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole.
Pēdējās izmaiņas: 17.01.2023.