Preiļu novada kultūras centrs

Kontaktinformācija

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, LV-5301
65322200, 29235318
Guntis Skrimblis
Vadītājs
65322200, 28694439
Evita Kivriņa
Pelēču KN vadītāja
20499496
Adrese: Liepu 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads
Irēna Kuzņecova
Saunas TN vadītāja
29488742
Adrese: Brīvības iela, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads
Māra Pudnika
Aizkalnes TN vadītāja
65329348
Adrese: Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads

Pēdējās izmaiņas: 28.07.2020.