Bibliotēkas

Preiļu Galvenā bibliotēka

Kontaktinformācija

Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Daiļliteratūras abonements (1. stāvs)
Nozaru literatūras abonements, Novadpētniecība (2. stāvs)
Bērnu literatūras nodaļa
Ilona Skorodihina
Vadītāja
Sigita Trūpa
Vadītājas vietnieces p. i.
Solvita Erta
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Egija Gribuste
Metodiķe
Mārīte Upeniece-Skutele
Lietvede

Preiļu Galvenās bibliotēkas nolikums (PDF)
Preiļu Galvenās bibliotēkas izmantošanas noteikumi (PDF)
Preiļu Galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumi (PDF)
Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģija 2022.-2026. gadam (PDF)


Preiļu novada bibliotēkas


Aglonas bibliotēka

Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
26331897
Dzintra Savitska
Aglonas bibliotēkas vadītāja

Aizkalnes bibliotēka

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305
Rita Džeriņa
Aizkalnes bibliotēkas vadītāja

Ārdavas bibliotēka

"Māja Nr. 1", Ārdava, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5329
Sandra Petrova
Ārdavas bibliotēkas vadītāja

Galēnu bibliotēka

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311
Anita Kokina
Galēnu bibliotēkas vadītāja

Līču bibliotēka

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
22002497
Iveta Mičule
Līču bibliotēkas vadītāja

Kastīres bibliotēka

Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
65326452
Silvija Kotāne
Kastīres bibliotēkas vadītāja

Pelēču bibliotēka

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
26446241
Everita Rasčevska
Pelēču bibliotēkas vadītāja

Silajāņu bibliotēka 

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330
65326842
Lolita Grebeža
Silajāņu bibliotēkas vadītāja

Sīļukalna bibliotēka 

Latgales iela 1A-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
29727643
Maruta Beča
Sīļukalna bibliotēkas vadītāja

Smelteru bibliotēka 

"Smelteru bibliotēka", Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
26604448
Marija Giluče
Smelteru bibliotēkas vadītāja

Stabulnieku bibliotēka 

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
65326504
Anita Betlere
Stabulnieku bibliotēkas vadītāja

Rožkalnu bibliotēka 

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325
29442909
Iveta Some
Rožkalnu bibliotēkas vadītāja

Riebiņu bibliotēka 

Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326
65323646
Olga Ribinicka
Riebiņu bibliotēkas vadītāja

Rušonas bibliotēka 

Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
65326101
Marita Kalvāne
Rušonas bibliotēkas vadītāja

Upmalas bibliotēka 

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335
29295225
Alda Upeniece
Upmalas bibliotēkas vadītāja

Vārkavas bibliotēka

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
28898322
Skaidrīte Trafimova
Vārkavas bibliotēkas vadītāja

Vanagu bibliotēka

"Vanagu skola", Vanagi, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5316
Janīna Praņevska
Vanagu bibliotēkas vadītāja
Pēdējās izmaiņas: 19.10.2022.