Kultūras un tautas nami

Aizkalnes tautas nams

Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305
Diāna Laizāne

Aglonas kultūras nams

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
29294465
Gunta Gulbe-Kalvāne
KN vadītāja

Galēnu kultūras nams

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311
26318429
Anna Vanaga
KN vadītāja

Pelēču kultūras nams

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
Sandra Petrova
Pasākumu organizators Ārdavā
Diāna Laizāne
Pelēču kultūras nama vadītaja

Riebiņu kultūras nams

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326

Rožkalnu kultūras nams

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325

Rušonas kultūras nams

Aglonas iela 2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
26457692
Dina Staškeviča
KN vadītāja

Saunas tautas nams

Prīkuļi, Brīvības 9, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
26255468
Agris Pastars
TN vadītājs

Silajāņu kultūras nams

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330

Sīļukalna kultūras nams

Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Agnese Solozemniece

Stabulnieku kultūras nams

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
26166660
Vita Balode
KN vadītāja

Vārkavas tautas nams

Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
Pēdējās izmaiņas: 19.10.2022.