Kultūras un tautas nami

Aizkalnes tautas nams

Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305
Māra Pudnika
Tautas nama vadītāja

Aglonas kultūras nams

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304
29294465
Gunta Gulbe- Kalvāne
KN vadītāja

Galēnu kultūras nams

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., LV-5311
26318429
Anna Vanaga
KN vadītāja

Pelēču kultūras nams

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320
Sandra Petrova
Pasākumu organizators Ārdavā

Riebiņu kultūras nams

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326

Rožkalnu kultūras nams

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325

Rušonas kultūras nams

Aglonas iela 2, Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329
26457692
Dina Staškeviča
KN vadītāja

Saunas tautas nams

Prīkuļi, Brīvības 9, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323
29488742
Irēna Kuzņecova
TN vadītāja

Silajāņu kultūras nams

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330

Sīļukalna kultūras nams

Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331
Anita Upeniece
KN vadītāja

Stabulnieku kultūras nams

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov, LV-5333
26166660
Vita Balode
KN vadītāja

Vārkavas tautas nams

Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337
Pēdējās izmaiņas: 14.03.2022.