Kultūra

Lai pildītu pašvaldības autonomo funkciju – rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu – ir izveidota Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības kompetenci kultūras, tūrisma un darba ar jaunatni jomā, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu tūrisma jomā un pašvaldības resursu efektīvu izmantošanu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai.

Kultūras pārvaldes galvenie uzdevumi ietver kultūras, tūrisma un darba ar jaunatni jomu attīstības veicināšanu un koordinēšanu, budžeta projekta un darba plāna izstrādi, dokumentu noformēšanas, aprites un uzglabāšanas nodrošināšanu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi, amatiermākslas kolektīvu radošās darbības pārraudzību.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas četri apvienotie novadi veido vienu kopēju kultūrvides telpu. Pašlaik Preiļu novadā darbojas 63 amatiermākslas kolektīvi, t.sk. 2 kori, 1 pūtēju orķestris, 21 deju kolektīvs, 22 vokālie ansambļi, 9 folkloras kopas, 5 amatierteātri, 3 popgrupas. Pateicamies visiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, kā arī aicinām pievienoties kuplajai amatiermākslas kolektīvu saimei jaunus dalībniekus!

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2022.