Jauniešu centrs “ČETRI”

Kopš 2013. gada 4. februāra Preiļu novada domē strādā jaunatnes lietu speciālists, kura galvenais pienākums ir koordinēt darbu ar jaunatni novadā, veicināt sadarbību starp jauniešiem, nevalstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību, kā arī īstenot jaunatnes politikas pilnveidošanu un īstenošanu novadā.

2013. gada 27. jūnijā tika atklāts Preiļu novada “Jauniešu informācijas punkts” (JIP), Raiņa bulvārī 24, Preiļos.

2015. gada februārī tika nodibināts Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” (JC4), kurš veic jaunatnes darbu un veido jaunatnes politiku Preiļos. Jauniešu centrā “ČETRI” darbojas jauniešu centra vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste.

Jauniešu centrs “ČETRI” ir vieta jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem, kur būt radošam, aktīvam, azartiskam vai vienkārši būt kopā ar citiem jauniešiem.

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.