Latvijas Skolas soma

Programma “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

Programmas mērķis: Nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Notiek: no 2018. gada 1. septembra

Piedalās: Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēni

Koordinators: Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune (29221574, aija.caune@preili.lv)

Programma “Latvijas Skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Tās ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.

Vairāk par programmu “Latvijas skolas soma” šeit – https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/


Izvērtējuma veidlapa_2021(2) (word.)


Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana Preiļu novadā (pdf.)


“Preiļu novada izglītības iestāžu aktivitātes programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020./2021. mācību gada 2. semestrī (pdf.)


Preiļu novada izglītības iestāžu aktivitātes programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020./2021. mācību gada 1. semestrī (pdf.)


Preiļu novada izglītības iestāžu aktivitātes programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros 2020. gada JANVĀRA un FEBRUĀRA mēnešos


Programma “Latvijas Skolas soma” 2018./2019. m. g. II pusgads (PPTX)

 

Pēdējās izmaiņas: 16.09.2021.