Latvijas Skolas soma

Programma “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Notiek: no 2018. gada 1. septembra

Piedalās: Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēni

Koordinators: Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune (29221574, aija.caune@preili.lv)

Programma “Latvijas Skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Tās ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.

Vairāk par programmu “Latvijas skolas soma” šeit – https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/


Aktualitātes

23.01.2023. Programma “LATVIJAS SKOLAS SOMA” piedāvā paskatīties uz pasauli un sevi no cita skatu punkta


Infografika (png)


Izvērtējuma veidlapa 2023 (DOC)


Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana Preiļu novadā (PDF)


Īstenotie pasākumi programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Riebiņu vidusskolā 2021./2022.mācību gada II pusgadā (pptx)


“Preiļu novada izglītības iestāžu aktivitātes programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020./2021. mācību gada 2. semestrī (PDF)


Preiļu novada izglītības iestāžu aktivitātes programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020./2021. mācību gada 1. semestrī (PDF)


Preiļu novada izglītības iestāžu aktivitātes programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros 2020. gada JANVĀRA un FEBRUĀRA mēnešos


Programma “Latvijas Skolas soma” 2018./2019. m. g. II pusgads (PPTX)

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2023.