Izglītības pārvalde

Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV-5301
29297976, 65322332
Darba laiks:

Pirmdiena plkst. 8.00-18.00,
Otrdiena-ceturtdiena plkst. 8.00-17.00,
Piektdiena plkst. 8.00-16.00.
Pārtraukums plkst. 12.00-13.00.

Andrejs Zagorskis
Izglītības pārvaldes vadītājs
Anita Džeriņa
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciālists
25928800, 65322920
Evelīna Visocka
Izglītības darba speciālists
Marija Ivbule
Mācību dokumentācijas speciālists
Valdis Lociks
Skolu informācijas tehnoloģiju un projektu speciālists
 

Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikums (PDF)

Preiļu novada Izglītības pārvalde ir Preiļu novada pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības jautājumus izglītības, sporta un jaunatnes jomās. 

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības izglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2021.