Izglītības pārvalde

Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
29297976, 65322332
Darba laiks:

Pirmdiena plkst. 8.00-18.00,
Otrdiena-ceturtdiena plkst. 8.00-17.00,
Piektdiena plkst. 8.00-16.00.
Pārtraukums plkst. 12.00-13.00.

Rekvizīti:
Preiļu novada Izglītības pārvalde
Reģ.nr. 40900025196
SEB banka
Konts: LV90UNLA0055002871813

Andrejs Zagorskis
Izglītības pārvaldes vadītājs
Anita Džeriņa
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciālists
25928800, 65322920
Evelīna Visocka
Izglītības darba speciālists
Marija Ivbule
Mācību dokumentācijas speciālists
Solvita Ķibere
Izglītības pārvaldes karjeras un neformālās izglītības speciāliste
Valdis Lociks
Izglītības darba speciālists - vadītāja vietnieks
Rihards Burmeisters
Datorsistēmu un datortīklu administrators
 

Finanšu darbības nodrošinājuma nodaļa 

Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Vēsma Želve
Galvenā grāmatvede
65322481, 26417270
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Jolanta Gžibovska
Finanšu analītiķe
27353388
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Dzintra Valaine
Grāmatvede
26138359
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Maruta Brice
Grāmatvede
66956461
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Ināra Sparāne
Grāmatvede
66956461
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Laine Dombrovska
Grāmatvede
66956461
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00

Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikums (PDF)   Pielikumi: Izglītības pārvaldes struktūra (PDF) un izglītības iestāžu saraksts (PDF)

Preiļu novada Izglītības pārvalde ir Preiļu novada pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības jautājumus izglītības, sporta un jaunatnes jomās. 

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības izglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2023.