Vārkavas pamatskola

Skolas 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335
Inga Dambīte-Lazdāne
Direktore
26633979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111),
  2. Pamatizglītības programma (kods 21011111),
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2105611).
Pēdējās izmaiņas: 10.11.2022.