Salas pamatskola

Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
65326400
Anita Vjakse
Direktore
65326400, 29193839


Kontaktinformācija

Pašnovērtējuma ziņojums, 2010 (PDF) 


Skolā tiek īstenotas sekojošas izglītības programmas:

1) pirmsskolas izglītības programma
2) pamatizglītības programma
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 

No 2019. gada septembra Salas pamatskola piedalās Engaging Rural Youth (ENGAGE) Erasmus+ projektā Nr. 2019-1-IS01-KA201-01C7DFDE

Skolas akreditācija notika 2018./2019. m.g., kuras rezultātā skola tika akreditēta uz 6 gadiem (akreditācijas ID 3663., akreditācijas termiņš līdz 2024. gada 11. oktobrim).

mob. 29193839
Pēdējās izmaiņas: 02.09.2022.