Salas pamatskola

Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
65326400
Anita Vjakse
Direktore
65326400, 29193839


Kontaktinformācija

Pašnovērtējuma ziņojums, 2019 (PDF) 


Skolā tiek īstenotas sekojošas izglītības programmas:

1) pirmsskolas izglītības programma
2) pamatizglītības programma
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 

Skolas akreditācija notika 2018./2019.m.g., kuras rezultātā skola tika akreditēta uz 6 gadiem (akreditācijas ID 3663.,  akreditācijas termiņš līdz 2024. gada 11. oktobrim).

 

mob. 29193839
Pēdējās izmaiņas: 05.12.2019.