Rušonas pamatskola

Liepu 5a, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
Janīna Šelegoviča
Direktore
22844373

 


Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
  2. Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).

Rušonas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (PDF)


Saistībā ar Rušonas pamatskolas reorganizāciju, akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 1. septembrim.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2022.