Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325 un Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
Skaidrīte Trafimova
Vadītājas p.i.
28444927; 28898322

 

 

 

 

 


Iestāde realizē: Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).

Apmācības valoda: latviešu


Vecāku maksu var pārskaitīt uz sekojošu bankas kontu:
AS SEB banka  LV90UNLA 0055002871813

Saņēmējs: Preiļu novada Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja Nr. 40900025196

Maksājuma mērķis: vecāku maksa par bērna ēdināšanu (bērna vārds, uzvārds, iestāde)


Nolikums (PDF)

Uzņemšanas noteikumi (PDF)

Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)

Pirmsskolas mācību programma (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2022.