Riebiņu vidusskola

Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326
Ineta Anspoka
Direktore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības programma (kods 21011111), licencēšanas ID V_3109;
  2. Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011), licencēšanas ID V_2851;
  3. Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016013), licencēšanas ID V_3069.

Skolas darbības pašvērtējums (PDF)


Riebiņu vidusskolas izglītības programmas akreditētas līdz 2026. gada 27. decembrim.

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2022.