Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Dārzu 2a, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5325
Jeļena Harlamova
Vadītāja
29241200; 65324530

 

 

 

 

 

 

 

 


Iestāde realizē: Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), Licence Nr.V-6701

Apmācības valoda: latviešu

Grupu skaits: 4 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam


Vecāku maksu var pārskaitīt uz sekojošu bankas kontu:
AS SEB banka  LV90UNLA 0055002871813

Saņēmējs: Preiļu novada Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja Nr. 40900025196

Maksājuma mērķis: vecāku maksa par bērna ēdināšanu (bērna vārds, uzvārds, iestāde)


Nolikums (PDF)

Uzņemšanas noteikumi (PDF)

Pašnovērtējuma ziņojums, 2021 (PDF)

Pašnovērtējuma ziņojums, 2022 (PDF)

Pirmsskolas mācību programma (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2022.