Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Adrese: Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
Celtnieku iela 10a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Mehanizatoru iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
A. Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Vadītāja: Dace Verbicka, tālr. 65321503, e-pasta adrese: preilupirmsk@preili.lv

Kontaktinformācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izglītības iestāde īsteno programmas:
1) vispārējās pirmsskolas izglītības programma,
2) mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma,
3) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.


Vecāku maksu var pārskaitīt uz sekojošu bankas kontu:
AS SEB banka  LV90UNLA 0055002871813

Saņēmējs: Preiļu novada Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja Nr. 40900025196

Maksājuma mērķis: vecāku maksa par bērna ēdināšanu (bērna vārds, uzvārds, iestāde)


Pašvērtējuma ziņojums (aktualizēts 31.08.2019.) (PDF)

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikums (PDF)

Uzņemšanas noteikumi (PDF)

Iesniegums uzņemšanai Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (DOC)

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2022.