Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Adrese: Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
Celtnieku iela 10a, Preiļi, LV-5301
Mehanizatoru iela 4, Preiļi, LV-5301
A. Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301

Vadītāja: Dace Verbicka, tālr. 65321503, e-pasts: preilupirmsk@preili.lv

Kontaktinformācija 

Izglītības iestāde īsteno programmas:
1) vispārējās pirmsskolas izglītības programma
2) mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
3) speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem


Vecāku maksu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem:
AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai AS Swedbank: LV81HABA0551019925560

Saņēmējs: Preiļu novada pašvaldība
Reģistrācijas nr. 90000065720
Maksājumu mērķī norādīt: Vecāku maksa par bērna ēdināšanu, bērna vārds, uzvārds, grupiņas numurs.


Pašvērtējuma ziņojums (PDF)

Pašvērtējuma ziņojums (aktualizēts 31.08.2019.) (PDF)

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikums (PDF)

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PDF)

Iesniegums uzņemšanai Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (DOC)

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2021.