Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola

Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322649
Edgars Vaivods
Direktors
Andris Kurmis
Pieaugušo sporta pasākumu organizators
29910288

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikums (PDF)


NOTEIKUMI PAR VECĀKU LĪDZDALĪBAS MAKSĀJUMIEM (PDF) 

Vecāku līdzfinansējumu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem: 

AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai
AS Swedbank: LV81HABA0551019925560

Saņēmējs: Preiļu novada pašvaldība
Reģistrācijas nr. 90000065720
Maksājumu mērķī norādīt: Vecāku līdzfinansējums par Bērnu un jauniešu sporta skolu (BJSS), audzēkņa vārds, uzvārds. 

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2022.