Preiļu 2. vidusskola

A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301
65322184
Nadežda Hļebņikova
Direktore
26601657, 29567099
Marija Tarasova
Direktora vietniece izglītības jomā
29610189
Rimma Gavrilova
Direktora vietniece audzināšanas darbā
26492509
Žanna Ļebedeviča
Direktora vietniece audzināšanas darbā
29702281
Aivars Podskočijs
Direktora vietnieks informātikas jomā
29612899
Kristaps Jānis Brīvers
Direktora vietnieks saimniecības darbā
65322184, 28218443
Velta Pūga
Sekretāre
65322184, 27099576

Preiļu 2. vidusskolas nolikums (PDF)

Preiļu 2. vidusskolā īstenotās izglītības programmas:
– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011), licence Nr. V- 4236
– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programmā (kods 31011013), licence Nr. A109
– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmācības) programmā (kods 31011014), licence Nr. A110
– Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods_21011121, 2.modelis), licence Nr. A98.
– Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods_21015621), licence Nr.V-5308
– Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods_21015821), licence Nr. V- 5309
– Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību neklātienes programmā (kods 23011123), licence Nr. A108

Preiļu 2.vidusskola akreditēta līdz 2022. gada 17. maijam, akreditācijas lapa Nr. 3294.

Pēdējās izmaiņas: 06.07.2021.