Preiļu 1. pamatskola

Daugavpils iela 34, Preiļi, LV-5301
65322749
Nora Šņepste
Direktore
65322749, 28618471
Ilze Broka
Direktores vietniece mācību darbā
65322558, 28324079
Anna-Dzidra Bernāne
Direktores vietniece mācību darbā
65307291, 26182844
Pēteris Bernāns
Direktores vietnieks informātikas jautājumos
Digna Prodniece
Direktores vietniece audzināšanas darbā
65307293
Gunārs Avotiņš
Saimniecības vadītājs
65322084, 29224572
Ligita Trubača
Lietvede
65322084
Janīna Beļajeva
Bibliotekāre
65307294
Nataļja Volkova
Skolas medmāsa
65307292
Vija Mazure
Ēdnīca
65322830

Preiļu 1. pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (PDF)

Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

1) pamatizglītības programma
2) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2020. gada 6. aprīlim

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2018.