Preiļu 1. pamatskola

Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322749
Nora Šņepste
Direktore
65322749, 28618471
Ligita Trubača
Lietvede
65322084
Anna-Dzidra Bernāne
Direktores vietniece mācību darbā
65307291, 26182844
Pēteris Bernāns
Direktores vietnieks informātikas jautājumos
Ilze Broka
Direktores vietniece audzināšanas darbā
28324079
Digna Prodniece
Direktores vietniece audzināšanas jomā
29562491
Gunārs Avotiņš
Saimniecības vadītājs
29224572
Lolita Svaļba
Bibliotekāre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V_388;
  2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V_389;
  3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-8897;
  4. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111), licence Nr. V-8898;
  5. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V-8879.

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2026. gada 6. decembrim.

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2022.