Preiļu 1. pamatskola

Daugavpils iela 34, Preiļi, LV-5301
65322749
Nora Šņepste
Direktore
65322749, 28618471
Ligita Trubača
Lietvede
65322084
Anna-Dzidra Bernāne
Direktores vietniece mācību darbā
65307291, 26182844
Pēteris Bernāns
Direktores vietnieks informātikas jautājumos
Ilze Broka
Direktores vietniece mācību darbā
65322558, 28324079
Digna Prodniece
Direktora vietniece audzināšanas jomā
29562491
Artjoms Soboļevs
Saimniecības vadītājs
65322084, 26067182
Janīna Beļajeva
Bibliotekāre
65307294

2021./2022. m. g. skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

1.Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V_388
2.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V_389
3.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-8897
4.Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111), licence Nr. V-8898
5.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V-8879.

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2026. gada 6.decembrim

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2022.