Pelēču pamatskola

Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
65326155
Guntars Ratenieks
Direktors

Skolā realizējam izglītības programmas:
1) pirmsskolas izglītības programma
2) pamatizglītības programma

Akreditācija:  2013.  gada 8. februāris – 2019. gada 7. februārim
Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2586
Izglītības programmas akreditācijas lapa Nr. 7153

Skolas darbības pašvērtējums (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 12.06.2019.