Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65321663, 27837790
Ligita Pauniņa
Direktore


Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  2. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma;
  3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija un izglītības programmas akreditētas līdz 2026. gada 1. decembrim.

Pēdējās izmaiņas: 27.10.2022.