Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65321663, 27837790
Ligita Pauniņa
Direktore

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas nolikums (PDF)  

Izglītības iestāde īsteno programmas:

1) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2) vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
4) vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija akreditēta līdz 2020. gada 25. maijam.
Pēdējās izmaiņas: 26.09.2022.