Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde

Jaudzemu 7a, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Valentīna Mihailova
Vadītāja
26108212; 65322451

Iestādes darba laiks: darba dienās no plkst. 7.30 līdz 18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iestāde realizē: Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), Licence Nr. V-5789.

Apmācības valoda: latviešu

Grupu skaits: 4 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam


Vecāku maksu var pārskaitīt uz sekojošu bankas kontu:
AS SEB banka  LV90UNLA 0055002871813

Saņēmējs: Preiļu novada Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja Nr. 40900025196

Maksājuma mērķis: vecāku maksa par bērna ēdināšanu (bērna vārds, uzvārds)


Sakarā ar iestādē īstenoto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu 2022./2023. mācību gadā iestāde mācību procesu īsteno pēc adresēm:

  • Daugavpils iela 5,
  • Daugavpils iela 6,
  • Daugavpils iela 8.

Pašvērtējuma ziņojums (PDF)

Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums (PDF)

Aglonas pirmsskolas izglītības attīstības plāns (PDF)

Pirmsskolas mācību programma (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2022.