Interešu izglītība

NOLIKUMI. PLĀNI.

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumu un semināru 2018./2019.mācību gada PLĀNS (PDF)

Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības “LAKSTĪGALA” 1.kārta  (17.01.2019.) Nolikums(PDF), pieteikuma anketa (DOC)
47.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “LIDICE 2019” (nolikumu skatīt www.visc.gov.lv sadaļā interešu izglītība)
Vokālās mūzikas konkurss “BALSIS 2019”. 1.kārta (20.02.2019.) Nolikums (PDF), pieteikuma anketa (DOC)
Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1.kārta (12.03.2019) Nolikums (PDF), pieteikuma anketa (DOC)
Mazo vokālistu konkurss “CĀLIS 2019”. (13.04.2019.) Nolikums (PDF), pieteikuma anketa (DOC)

Interešu izglītības programmu KATALOGS. 2018./2019.mācību gads (PDF)

Informāciju par pulciņiem (to veidiem, pasniedzējiem, nodarbību vietām, laikiem utt.) var iegūt:

  • mājas lapas sadaļā – nozares/izglītība/Izglītības iestādes/Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
  • klātienē – Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā, Kooperatīva ielā 6, Preiļos

Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvā padome 2012. gada maijā sāka pētījumu „Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma”. Tā rezultāti ataino pašreizējo situāciju interešu izglītības iestādēs Latvijā. Pētījuma darba grupā strādāja Rīgas, Talsu, Liepājas, Saldus, Bauskas, Preiļu, Daugavpils, Madonas un Cēsu interešu izglītības speciālisti.

2012. gada 29. jūnijā interešu izglītības iestāžu direktori – pētījuma autori – tikās ar izglītības ministru Robertu Ķīli, lai pārrunātu interešu izglītības aktualitātes Latvijā. Tikšanās reizē ministru iepazīstināja arī ar pētījumu un tā secinājumiem.

Plašāka informācija pētījuma ziņojumā (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 08.11.2018.