Ezeru apsaimniekošana

Preiļu novads ir bagāts ar ezeriem, kopā visa novada administratīvajā teritorijā ir 87  ezeri. Lielākie ezeri atrodas novada dienvidaustrumos — Rušons (17,6 km², Preiļu novada administratīvajā teritorijā), Ciriša ezers (6,3 km²), Feimaņu ezers (3,1 km² Preiļu novada administratīvajā teritorijā ), Zolvas ezers (3,65 km²), Bieržgaļa ezers (2,7 km²), Bicānu ezers (1,5 km²), Kategrades ezers (1,4 km²), Salmejs (1 km²), Jašazars (0,9 km²). No visiem novadā esošajiem ezeriem 7 ezeri ir publiskie ezeri saskaņā ar Civillikuma I pielikumu un 15 ezeriem zvejas tiesības pieder valstij , saskaņā ar Civillikuma II pielikumu.

Pēdējās izmaiņas: 28.01.2022.