Būvniecības regulējums

Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, sākot ar vispārīgiem normatīviem aktiem, tālāk plānošanas – projektēšanas sagatavošanas – projektēšanas – būvdarbu – īpašās būvniecības noteikumiem – ekspluatācijas un visbeidzot citiem saistošiem normatīviem aktiem, kā arī pieejams būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

Normatīvo aktu saraksts

Būvniecības ieceres iesniegšana elektroniskajā vidē BIS sistēmā (informācija, atbildes uz jautājumiem, video)

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

Iesniedzamo dokumentu veids atbilstoši ēku grupām (PDF)

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB)

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2022.