Bāriņtiesa

Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Natālija Rinča
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
65322106, 29480130
Anita Anspoka
Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze
Santa Šmukša
Bāriņtiesas lietvede
Ilona Trifanova
Bāriņtiesas locekle
Anna Lazdāne
Bāriņtiesas locekle
65322107
Bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumus veic pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Iveta Stivriška
Bāriņtiesas locekle
20384632
Bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumus veic pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Inta Baško
Bāriņtiesas locekle
22453617
Bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumus veic pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Valentīna Krīvāne
Bāriņtiesas locekle
26156238
Ilgstošā prombūtnē
Tatjana Kolesnikova
Bāriņtiesas locekle
Santa Ancāne-Novikova
Bāriņtiesas locekle
Baiba Ruča
Psihologs

Informācija par Preiļu novada bāriņtiesas darbu

Preiļu novada Bāriņtiesas nolikums (PDF)

Pārskats par Preiļu novada bāriņtiesas darbu 2018. gadā (PDF)


Valsts nodevas par bāriņtiesas veiktajiem pakalpojumiem

Bāriņtiesu likuma 79. pants nosaka valsts nodevas apmēru, kādu bāriņtiesa iekasē par notariālo pakalpojumu veikšanu.

Bāriņtiesu likuma 79. pants. Valsts nodevas

(1) Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11.38 EUR,
2) par darījuma apliecināšanu – 7.11 EUR,
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18.50 EUR,
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34.15 EUR,
5) par pilnvaras sagatavošanu – 4.27 EUR,
6) par pilnvaras apliecināšanu – 2.85 EUR,
7) par paraksta apliecināšanu – 2.85 EUR,
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1.42 EUR (par katru lappusi),
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1.42 EUR,
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0.43 EUR (par katru lappusi),
11) par paziņojuma izsniegšanu – 4.27 EUR,
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4.27 EUR,
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7.11 EUR,
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4.27 EUR,
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48.38 EUR,
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu – 2.27 EUR (par katru lappusi),

(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

(3) Par šā panta pirmās daļas 15. punktā paredzētā mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu apmērā no nodevas.

Pēdējās izmaiņas: 08.03.2023.