Bāriņtiesa

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
Valentīna Krīvāne
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Anna Lazdāne
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
Nellija Kondratjeva
Lietvedības sekretāre
Anna Dzidra Bernāne
Bāriņtiesas locekle
65322106, 29480130
Līvija Pastare
Bāriņtiesas locekle
65322106, 29480130
Guna Sīle
Bāriņtiesas locekle
65322106, 29480130

Bāriņtiesas nolikums (PDF)

Pārskats par Preiļu novada bāriņtiesas darbu 2018. gadā (PDF)


Valsts nodevas par bāriņtiesas veiktajiem pakalpojumiem

Bāriņtiesu likuma 79. pants nosaka valsts nodevas apmēru, kādu bāriņtiesa iekasē par notariālo pakalpojumu veikšanu.

Bāriņtiesu likuma 79. pants. Valsts nodevas

(1) Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11.38 EUR
2) par darījuma apliecināšanu – 7.11 EUR
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18.50 EUR
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34.15 EUR
5) par pilnvaras sagatavošanu – 4.27 EUR
6) par pilnvaras apliecināšanu – 2.85 EUR
7) par paraksta apliecināšanu – 2.85 EUR
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1.42 EUR (par katru lappusi)
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1.42 EUR
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0.43 EUR (par katru lappusi)
11) par paziņojuma izsniegšanu – 4.27 EUR
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4.27 EUR
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7.11 EUR
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4.27 EUR
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48.38 EUR
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu – 2.27 EUR (par katru lappusi)

(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

(3) Par šā panta pirmās daļas 15. punktā paredzētā mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu apmērā no nodevas.

Saistošie noteikumi Nr. 2011./05 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Preiļu novadā”

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2020.