Aktualitātes

 • Preiļu novada kultūras centra jauniešu folkloras kopa "Rūtoj" aicina savā pulkā jaunus dalībniekus. Ja vēlies dziedāt, dejot, muzicēt, apgūt senču tradīcijas un iemācīties latgaliešu valodu - zvani, raksti un nāc ciemos! Kontakti: facebook.com/ruutoj/ t: 26322793 vai 22365989
 • Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs aicina novada uzņēmējus izmantot iespēju veicināt sava uzņēmuma atpazīstamību un sniegt informāciju par savu uzņēmumu! Informācija tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība”-  Preiļu uzņēmēji piedāvā. Aizpildītu uzņēmuma apraksta veidlapu ar uzņēmuma logo...
 • Organizatori: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia). Ķīpsalas izstāžu hallē 31. oktobrī notiks lielākā Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konference #UZDRĪKSTIES UZVARĒT. Šī gada tēma “Pievienojies varoņiem biznesā!”. Konference pulcēs 5000 dalībnieku no visas Latvijas,...
 • IKVIENAI PATIESĪBAI IR SAVA BALSS, ATRODI TO-UN TU VARĒSI RUNĀT. IKVIENAI PATIESĪBAI IR SAVS SPĒKS, ATRODI TO-UN TEVI DZIRDĒS. IKVIENAI PATIESĪBAI IR SAVI VĀRDI, ATRODI TOS-UN TEV TICĒS. IKVIENAI PATIESĪBAI IR SAVI CEĻI, ATRODI TOS-UN TEV SEKOS. “Mēs pasaulē esam...
 • Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides...
 • Šajā rudenī jauno sezonu uzsākot Latgales reģionālā televīzija veido jaunu raidījumu ciklu latgaliešu valodā ģimenēm ar bērniem “Žik!”. Nosaukuma izvēlē palīdzēja dzejniece Anna Rancāne un projekta vadītāja Ausma Sprukte cer, ka tieši tāpat kā romāna un kinofilmas “Cilvēka bērns” galvenajam...
 • Preiļu pils ir viena no Preiļu muižas kompleksa ēkām – izcilākā, krāšņākā un iespaidīgākā.  Pils būvniecību uzsāka grāfs Jozefs Heinrihs Borhs (1764-1835) pēc A. Beļecka projekta (ap 1835-1836. gadiem). Līdz 1836. gadam bija uzcelts pils vecākās daļas divstāvu apjoms, kuru...
 • Šī gada septembrī tika veikta dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 32, Preiļos piesaistītā zemes gabala labiekārtošana – pagalma un piebraucamo ceļu remonts. Uz dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala, par kuru mājas iedzīvotāji maksā zemes nomu, atrodas piebraucamais ceļš arī uz piecstāvu...
 • Prasības: Amatam nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība (kvalifikācija – elektriķis, elektrotehniķis vai līdzīga); Bz vai Cz un elektrodrošības grupas apliecība; Vismaz 2 gadu pieredze elektriķa amatā; Precizitāte un atbildības sajūta, spēja ātri apgūt jaunas zināšanas un iemaņas; Pieredze darbā ar vājstrāvu...
 • 2019. gada rudenī Preiļos un novadā līdz pat nākošā gada pavasarim tiks īstenoti 8 lekciju cikli par garīgās veselības profilakses tēmām Preiļu novada iedzīvotājiem, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju garīgo veselību un labsajūtu gan darba vietā, gan ārpus tā, gan...
 • Video ir sagatavoti Viduslatgales pārnovadu fonda projekta "Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana ietvaros". Filmās atspoguļots labdarības un brīvprātīgā darba aktivitātes Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novados. 1. Brīvprātīgie https://youtu.be/YteeuaqS86o 2. Labdarība  https://youtu.be/PVwR4N_Tf30 3. Labie darbi  https://youtu.be/XSzPT-sX2l4  
 • Mēs esam bagāti ar saviem novadniekiem latgaliešiem – izcilām personībām –  ārstiem, inženieriem, podniekiem un, protams, mūziķiem. Viens no tādiem ir 1906. gada 9. oktobrī Preiļu pagasta Babru sādžā dzimušais komponists, pianists un pedagogs Jānis Ivanovs. Par viņu Letonikā raksta:...
 • Preiļu novada Saunas  pagasta folkloras kopa “Naktineica” aktīvi turpina savu darbību, kā galveno mērķi izvirzot sava novada tautasdziesmu saglabāšanu un dziedāšanu tradicionālā manierē. Lai šo procesu padarītu interesantāku, iesaistāmies dažādās norisēs, kuras atspoguļo seno laiku tradīcijas, sadzīvi, paradumus. Viens no...
 • Novusa spēles interesentiem! 16. novembrī Preiļu novada BJSS notiks zibensturnīrs novusā – dubultspēlēs, veltīts Latvijas Republikas 101. gadadienai. Interesentus lūdzu iepazīties ar nolikumu un tiekat gaidīti turnīrā! Nolikums (PDF) Leonīds Valdonis, Sporta pasākumu organizētājs
 • Lai kopīgi izraudzītos Latvijas turpmāko attīstības ceļu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai apspriešanai izziņo Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju un aicina izteikt viedokli par to. NAP2027 pirmo redakciju 26. septembrī atbalstīja Nacionālās attīstības padome un...
 • Preiļu 2.vidusskolā no 9. līdz 11. oktobrim norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas “Pedagogu profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” kursi (Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros). Kursos piedalījās 4...
 • Uzņēmēju ikmēneša tikšanās notiks otrdien, 12. novembrī pulksten 15.00 Preiļu novada, Saunas pagasta Prīkuļos, “Atvasēs”. Savā pieredzē dalīsies biškopis un graudkopis, z/s Tūmeņi īpašnieks Edgars Soldāns. Interesentiem lūgums pieteikt dalību pasākumā pa tālruni 26636243 vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv Tiks nodrošināts transports....
 • Preiļu novada domei ir apstiprināts projekta pieteikums “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, kas augustā tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, balstoties uz valsts budžeta programmu “Prioritārais pasākums 2019.-2020.gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai. Atbalsta...
 • Preiļu novadā tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projekts Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”. Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt...
 • Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020.gada 1.janvāra komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas...
 • Šodien, 18.oktobrī, Preiļu pašvaldības priekšsēdētāja Maruta Plivda kopā ar pārējo Latvijas pašvaldību pārstāvjiem sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un SIA “Rīgas meži” piedalījās rododendru stādīšanas pasākumā “Rododendru krāšņums dziesmu priekam” Mežaparka Lielās estrādes teritorijā. Pašvaldības katra savu rododendru stādīja atbilstoši...
 • Preiļu novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļā punkta sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu. Preiļu novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 12 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas...
 • Konkursa mērķis: popularizēt mūsdienu jauniešu radošo darbību; veicināt sadarbību starp Latvijas un Ukrainas jauniešiem; iepazīt Latvijas un Ukrainas valstu kultūru, vēsturi un tradīcijas; audzināt jauniešos skaistuma izjūtu un vispusīgi attīstītu personību; pedagogu pieredzes apmaiņa. Konkursam tiek pieņemti darbi brīvi izvēlētā...

Pasākumi

Pašvaldības izsoles