Aktualitātes

 • Tiks organizēts atkārtots iepirkums, lai iedzīvotāji, kuriem saskaņā ar normatīvajos aktos vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem un kārtību piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kuri ir tiesīgi saņemt naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, kā arī tie, kuri ir tiesīgi saņemt...
 • 2021. gada 1. martā – Ja ir nepieciešama darba vai prakses vieta, tad Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina jauniešus un citus interesentus piedalīties tradicionālajā Karjeras dienā, kas notiks ceturtdien, 4. martā, plkst. 11.00–16.00 tiešsaistes platformā pasakumi.rtu.lv. Karjeras dienai jau pieteikušies vairāk nekā...
 • Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi vizuālu apkopojumu par aktuālajiem drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai. Būsim atbildīgi un ievērosim noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus!
 • Katru gadu 3. martā tiek atzīmēta Pasaules dzirdes diena, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par novēršamiem dzirdes traucējumiem vai zudumu. Viens no šī gada dzirdes dienas mērķiem ir veicināt izpratni par to, ka dzirdes zudums un ar to saistītās ausu slimības...
 • 25. februāra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes saistošos noteikumus nr.2021/2 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” un noteikumu paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar grozījumiem vairākos Labklājības ministrijas normatīvajos aktos, kas stājušies spēkā šī gada sākumā. Labklājības pārvaldes...
 • Pagājušā gada rudenī, pirms ziemas iestāšanās, kādā no Preiļu pils telpu apsekošanām tika atklāti sikspārņi, kuri, ielidojuši pils telpās, meklēja ziemošanas vietu. Diemžēl daži no sikspārņiem bija ielidojuši starp dubulto logu vērtnēm un savas dzīvnieku specifikas dēļ nespēja tikt laukā....
 • Trīs dienas – 8., 10. un 12. martā, attālināti notiks Finanšu ministrijas (FM) rīkotas atkārtotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros plānotos ieguldījumus klimata un transporta,...
 • Jau vairākus gadus, izvērtējot gūtos panākumus un sasniegto, tiek sveikti labākie sportisti un treneri. Nominācijas ir mainījušās, tomēr nemainīgi ir palikuši pamatprincipi: noskaidrot gada labākos sportistus Preiļu novadā, novērtēt ieguldījumu sportā un atzīmēt perspektīvākos jaunos sportistus. Pasākuma ”Preiļu novada Sporta...
 • 24. februārī Preiļu Galvenās bibliotēkas (PGB) Bērnu nodaļas vadītājai Vilhelmīnei Jakimovai, pārtraucot darba gaitas, kolektīvi tiešsaistē teicām paldies par kopābūšanu, par ieguldījumu un sirdsdegsmi bibliotēkas darbā, vēlot turpmākās dzīves dienas tikpat radošas, dzirkstoša dzīvesspara pilnas. Vilhelmīnes nesavtīgo darba mūža veikumu...
 • Tuvojoties pavasarim, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina bērnus un jauniešus izzināt putnu skaņas, to balsis un saucienus un mēģināt arī tās atdarināt pašiem, piedaloties ikmēneša aktivitātē “Putna stunda”.  Marta mēneša uzdevums ir iepazīt ūdeņu putnu skaņas. Bērni vecumā līdz 6. klasei...
 • 9. martā plkst. 11:00 LIAA Daugavpils biznesa inkubatros organizē uzņēmēju pieredzes un iedvesmas pasākumu “BRUNCH AR UZNĒMĒJIEM”. Pasākums notiks jau otro gadu pēc kārtas. Šogad tika mainīts pasākuma formāts un tas notiks tiešsaistē (LIAA Daugavpils biznesa inkubatora facebook mājaslapā). Jaunais...
 • Jauniešu sadarbība un solidaritāte krīzes laikā, izmantojot radošumu un mākslu jeb SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art) – tā saucas Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstītais projekts, kurā piedalīsies arī...
 • Ievērojot Covid-19 izplatības radītās sociāli ekonomiskās sekas, lai mazinātu vīrusa izplatību sabiedrībā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpinās slimības palīdzības pabalsta izmaksu arī par pavasara brīvlaika periodu no šā gada 15. līdz 19. martam. Vienlaikus atgādinām, ka darba devējs izsniedz apliecinājumu...
 • Latgales reģionālās pensionāru apvienības valde izsludina Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursu “Sargā sevi, un Dievs Tevi sargās”. Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursā “Sargā sevi, un Dievs Tevi sargās” tiek aicināti piedalīties Latgales RPA biedrību biedri, līdz 31. martam iesūtot...
 • Vienreizējs 200 eiro pabalsts saistībā ar Covid-19 izplatības dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju tiks piešķirts tiem, kuri no 2021. gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji. Tiesības uz šo pabalstu būs arī tiem,...
 • Potenciālajām audžuģimenēm un adoptētājiem, lai iegūtu audžuģimenes vai adoptētāja statusu, nepieciešams apgūt mācību programmu, kas sastāv no teorētiskajām zināšanām (ārkārtējās situācijas laikā tās iespējams apgūt attālināti/neklātienē) un 16 stundu prakses daļas. Taču šo prakses daļu valstī noteikto ierobežojumu dēļ potenciālās...
 • Jau vairākus gadus Preiļu novada uzņēmēji – lielākie nodokļu maksātāji un veiksmīgākie lauksaimnieki - kuplā skaitā tikās skaistā pasākumā Preiļu novada Kultūras centrā. Šobrīd pašvaldībai nācās pamainīt pasākuma formātu. Šī gada februāra nogalē Preiļu novada domes un Preiļu novada Uzņēmējdarbības...
 • Šī gada 1. martā sācies Latvijā lielākās jauniešu ielu sporta kustības “Ghetto Games” aktīva dzīvesveida projekts ar nosaukumu “ForFun”. Projekta mērķis ir ar fizisko aktivitāšu palīdzību stiprināt Latvijas pusaudžu un jauniešu mentālo veselību, kā arī iesaistīt aktīva dzīves veida aktivitātēs...
 • 18. martā plkst. 9:00 Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde  18. martā plkst. 15.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde  19. martā plkst. 9.00 Finanšu komitejas sēdes  25. martā plkst. 15:00 Preiļu novada domes sēde Sēdes notiks attālināti videokonferences...
 • VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" struktūrvienība Preiļi 2021./2022. m. g. aicina apgūt vairākas profesijas. Pēc 9. klases (mācību ilgums 4 gadi): pavārs, maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis, vizuālā tēla stilists, viesmīlības pakalpojumu speciālists. Pēc 9. vai 12....
 • 5. martā Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja Maruta Plivda noslēdza līgumu ar SIA “Preiļu putni” valdes locekli Hermani Dovgiju par nekustamā īpašuma Preiļu novadā Rietumu ielā 7 iznomāšanu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības kopējā platībā 5,01 ha un plānotās neapdzīvojamās...

Pasākumi