Uzņēmēja rokasgrāmata

Mūsu ikdienas dzīvē aizvien biežāk rodas interese par savas komercdarbības uzsākšanu vai esošās attīstību. Šada izvēle prasa laika, zināšanu, pieredzes, kā arī finanšu ieguldījumus.

Ja cilvēks pieņem lēmumu kļūt par uzņēmēju, tad viņam jābūt informētam un jāapzinās, ko nozīmē uzņēmējdarbība- tā ietver arī grāmatvedību, dažādas atskaites, pienākumus un lielu atbildību.

Uzsākot jebkuru biznesu, tā pamatā jābūt idejai.

Daudzu, šobrīd veiksmīgu uzņēmēju veiksmes pamatā ir bijusi spēja saprast, ka noteiktas preces vai pakalpojumi kādā konkrētā reģionā ir nepietiekami, līdz ar to, uzsākot savu biznesu tiek aizpildīta kāda tirgus niša.

Biznesa idejai ir jābūt konkurētspējīgai, tāpēc vispirms būtu jāizpēta, cik daudzi no apkārtējiem cilvēkiem vēlētos un būtu spējīgi maksāt par šo preci vai pakalpojumu.

Laba plānošana ir pamats uzņēmējdarbības uzsākšanai. Svarīgi ir ieplānot galvenos posmus jeb pārbaudes punktus produkta/ pakalpojuma izstrādes stadijā, kā arī noteikt, kas jāsasniedz katrā no tām.

Atkarībā no produkta vai pakalpojuma, galvenie attīstības posmi varētu būt:

  • Biznesa ideju ģenerēšana, formulēšana, atlase un izvērtēšana;
  • Pirmie aprēķini;
  • Biznesa plāna sagatavošana;
  • Finansējuma piesaiste;
  • Uzņēmējdarbības uzsākšana – reģistrācija;
  • Licences un atļaujas;
  • Nodokļi un nodevas;
  • Birojs;
  • Personāls;
  • Informācijas apkopošana.

Svarīgi ir pieņemt lēmumu, kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties:
Individuālais komersants;
Personālsabiedrība (pilnsabiedrība un komandītsabiedrība);
Kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība).

Uzņēmuma reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs.

Fiziskai personai ir iespēja reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā.

Jānodefinē nozari, kurā uzņēmums darbosies, saskaņā ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikatoru NACE (2.red.).

Lai uzņēmums varētu darboties, Valsts ieņēmumu dienestā tam ir jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam  un jāveic grāmatvedības uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Dažkārt, lai veiktu darbību kādā nozarē, ir nepieciešama valsts iestādes izsniegta licence vai atļauja.

Pēdējās izmaiņas: 19.12.2018.