MVK un SDV konkurss

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, sekmētu jaunu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu izstrādi un pakalpojumu ieviešanu, pašvaldība līdzfinansē Preiļu novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu (MVK) un saimnieciskās darbības veicēju (SDV) projektus.
Reizi gadā tiek izsludināts „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss”.

2022. gads

Nolikums (PDF),
Pieteikuma veidlapa (DOC),
Atskaites veidlapa (DOC).

 

2021. gads

Nolikums (DOC),
Pieteikuma veidlapa (DOC),
Atskaites veidlapa (DOC).

2020. gads

Nolikums (DOC),
Pieteikuma veidlapa (DOC),
Atskaites veidlapa (DOC).


2019. gads

NOLIKUMS (PDF)
Pieteikuma veidlapa (DOC)
Projekta atskaites veidlapas (DOC)
Preiļu novada domes lēmums par finansējuma piešķiršanu (PDF)


2018. gads

Preiļu novada pašvaldības MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU (SDV) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA:
Nolikums (PDF)
Pieteikuma veidlapa (DOC)
Projekta atskaites veidlapas (DOC)
Preiļu novada domes lēmums par finansējuma piešķiršanu (PDF)


2017. gads

Preiļu novada pašvaldības MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU (SDV) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA:

NOLIKUMS (PDF)
Pieteikuma veidlapa (DOC)
Projekta atskaites veidlapas (DOC)
Projektu vērtēšanas sēdes protokols (PDF)


2016. gads

Preiļu novada pašvaldības MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU (SDV) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA:

NOLIKUMS (PDF)
Pieteikuma veidlapa (DOC)
Projekta atskaites veidlapas (DOC) 
Projektu vērtēšanas sēdes protokols (PDF) 

Pēdējās izmaiņas: 31.03.2022.