Move for life

VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANA LATVIJAS UN BALTKRIEVIJAS PIEROBEŽAS REĢIONOS / MOVE FOR LIFE 

PROJEKTA MĒRĶIS

Paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru.

Projekta specifiskais mērķis: uzlabot vietējo iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.

PROJEKTS PAREDZ

Projekta ietvaros Preiļos iegādāts slēpošanas un nūjošanas sporta inventārs- 50 slēpošanas komplekti (slēpes ar stiprinājumiem, slēpju nūjas un slēpošanas zābaki) dažāda vecuma cilvēkiem, slēpju kopšanas līdzekļi, 8 zābaku žāvētāji un 30 nūjošanas nūju komplekti. Preiļu pilsētas parkā izveidota daļēji apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase 2 km garumā, iegādāts nepieciešams aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai uzturēšanai- sniega motocikls, 2 trases veidotāji (blietētājs un klasiskā soļa veidotājs), pie trases uzstādīts informatīvs stends ar informāciju par trases lietošanas noteikumiem un pareizu iesildīšanos pirms sporta aktivitāšu uzsākšanas.

Projekta laikā īstenotas arī dažādas sportiskas aktivitātes skolēniem, pareizas nūjošanas apmācību seminārs sporta pedagogiem, starptautiskas sporta sacensības Preiļos ģimenēm ar bērniem, pilot projekts „Veselīgs dzīvesveids”. Arī Preiļu novada skolēnu komanda piedalījās sporta sacensībās Riebiņos, Braslavā un Novopolockā (Baltkrievija). Preiļos norisinājās arī projekta noslēguma konference.

PREIĻU NOVADA  DOMES FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas

 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējums, 90%Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzfinansējums, 5%Preiļu novada domes līdzfinansējums, 5%
64 697,00 EUR58 227,30 EUR3234,85 EUR3234,85 EUR

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

2013.gada 21.marts – 2015.gada 30.septembris

CITA INFORMĀCIJA

Projekta Nr. LLB-2-255

Projekta partnerība: vadošais partneris biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Latvijas partneri (6): Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome, Baltkrievijas partneri (4): Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhnedviskas izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa, izglītības iestāde „Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola”, Glubokoje rajona fizkultūras centrs

Asociētais projekta partneris (1): Latvijas Republikas Veselības ministrija (Slimību profilakses un kontroles centrs)

Projektu LLB-2-255 „Move for life” līdzfinansē Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija.

Eiropas  Savienību  veido  28 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.  Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

Programmas mājaslapa: http://www.enpi-cbc.eu/

SAISTĪTĀS ZIŅAS

15.04.2013 22. aprīlī notiks projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” atklāšanas pasākums
http://www.preili.lv/page/474?news_id=13258

03.04.2013   Kustība ir dzīve
http://www.preili.lv/page/474?news_id=17386

22.05.2013   Preiļu novada iedzīvotāji varēs slēpot un nūjot
http://www.preili.lv/page/474?news_id=13307

23.10.2013   E- brošūra par veselīgu dzīvesveidu „Aktīvs un vesels!”
http://www.preili.lv/page/474?news_id=14223

03.03.2014   7.martā tiks atklāta slēpošanas un nūjošanas trase Preiļu parkā
http://www.preili.lv/page/474?news_id=14855

14.03.2014  Ar sportiskām aktivitātēm Preiļos atklāta slēpošanas un nūjošanas trase
http://www.preili.lv/page/474?news_id=17387

16.09.2014   Būsim veseli un aktīvi!
http://www.preili.lv/page/474?news_id=15626

03.02.2015   Par sporta inventāra izmantošanas nosacījumiem
http://www.preili.lv/page/474?news_id=16228

16.04.2015   Visvērtīgākais ieguldījums – ieguldījums veselībā
http://www.preili.lv/page/474?news_id=16664

06.07.2015   Pagarināts projekta “Move for Life” realizācijas termiņš
http://www.preili.lv/page/474?news_id=17388  

FOTOGALERIJAS

http://www.preili.lv/page/195?action=showpicture&p_id=40246&g_id=985

http://www.preili.lv/page/195?action=showpicture&p_id=50884&g_id=1229

Pēdējās izmaiņas: 17.01.2019.