Projekts “Pelēču vasaras estrādes izbūve”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam  apakšpasākuma  “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 2016.gadā tika apstiprināts projekts  “Pelēču vasaras estrādes izbūve”, kas tika realizēts 2017.-2018.gadā. Info: https://preili.lv/166330/pelecos-norisinas-estrades-buvniecibas-darbi/

Projekta kopējā summa 35 771,65 EUR, attiecināmās izmaksas 29 563,35 EUR, publiskais finansējums 26 607,01 EUR, pašvaldības finansējums 2 956,34 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā ir izveidota sakopta teritorija Pelēču ciemata centrā, saglabāts dabas mantojums  un izveidota vieta kultūras pasākumu norisei brīvā dabā, paaugstinot pagasta iedzīvotāju dzīves līmeni, veicinot veselīgu dzīvesveidu.

Foto: estrādes atklāšanas pasākums Pelēču pagasta svētkos 2018.gada 2.jūnijā https://preili.lv/galerijas/23408/20180602_pelecu_pagasta_svetki/

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2019.