Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos

Nr.9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” , programma ESF, SAM 9.2.4.2, kopējās izmaksas 84440.00 eur  īstenošana: 72 mēneši (1. un 2. kārta)- 2017-2023.

 

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2022.