Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei

PASĀKUMI PREIĻU NOVADA VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU PROFILAKSEI 

PROJEKTS PAREDZ

Projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros tiks uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

SAM 9.2.4.2 ietvaros tiks īstenoti pasākumi, stiprinot iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības jomās- sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perintālā un neonatālā perioda aprūpē un garīgās veselības. Iedzīvotājiem būs pieejami cikliski pasākumu veidi fizisko aktivitāšu dažādošanai, veselības izglītībai, bezmaksas profilaktisko apskašu veikšanai un tikšanās ar dažādiem speciālistiem un lektoriem par sabiedrības veselību ietekmējošām tēmām.

Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts vismaz 1585 mērķa grupas dalībniekiem, kā arī ikvienam iedzīvotājam, kā rezultātā uzlabosies dzīvesveida paradumi, tiks savlaicīgi diagnosticētas veselības problēmas tiks diagnosticētas savlaicīgi un ilgtermiņā samazināsies saslimstība, invaliditāte un priekšlaicīga mirstība. Projekta atbalsta pasākumi tiks vērsti uz veselīga uztura lietošanas veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, garīgās veselības veicināšanu un profilakses uzlabošanu.

PROJEKTA FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksasESF, 85%Valsts budžeta līdzfinansējums, 15%
116 91599 377,7517 537,25

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

36 mēneši (2017.–2019.)

CITA INFORMĀCIJA

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078

Pasākumu plāns http://www.preili.lv/upload/dazadi4/20170703_veselibas_plans.pdf

SAISTĪTĀS ZIŅAS

2017

Darba plāns 2017

https://preili.lv/166298/apstiprinats-projekta-pasakumi-preilu-novada-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei-2017-gada-darba-plans/

Veselības profilakses diena, 2017

https://preili.lv/166823/veselibas-profilakses-diena-preilos/
https://preili.lv/166938/veselibas-profilakses-dienas-licos-un-aizkalne/
https://preili.lv/166847/aicinam-iedzivotajus-uz-veselibas-profilakses-dienu-aizkalne-19-oktobri/ 

Ģimeņu sporta diena, 2017

https://preili.lv/166591/20-augusta-preilu-pludmale-notiks-gimenu-sporta-diena/
https://preili.lv/166631/preilos-aizvadita-gimenu-sporta-diena/

Pagastu sporta spēles, 2017

https://preili.lv/166810/pagastu-sporta-speles-pelecos/

 

2018

Veselības profilakses diena, 2018

https://preili.lv/pasakums/180199/23-novembri-veselibas-profilakses-diena-preilos/
https://preili.lv/pasakums/175200/12-novembri-veselibas-profilakses-diena-prikulos/
https://preili.lv/pasakums/149691/veselibas-profilakses-diena-smelteros/

Ģimeņu sporta diena, 2018

https://preili.lv/galerijas/121936/20180930_gimenu_diena/

Veselīga uztura meistarklases, 2018

https://preili.lv/167042/noslegusas-veseliga-uztura-meistarklases-preilos/
https://preili.lv/pasakums/149371/iedzivotaji-aicinati-uz-veseliga-uztura-meistarklasem-un-uztura-specialista-lekcijam/
https://preili.lv/167426/iedzivotaji-aicinati-uz-veseliga-uztura-meistarklasem-un-uztura-specialista-lekcijam/

Māmiņu skola, 2018

https://preili.lv/pasakums/149710/maminu-skola-novembri/
https://preili.lv/167668/junija-bezmaksas-maminu-skolas-nodarbibu-cikls/

Vingrošana ar fizioterapeitu, 2018

https://preili.lv/pasakums/174210/iedzivotaji-ir-aicinati-vingrot-fizioterapeita-vadiba/
https://preili.lv/pasakums/149684/iedzivotaji-oktobri-ir-aicinati-nujot-kopa-ar-fizioterapeitu/
https://preili.lv/pasakums/149685/oktobri-pelecos-iedzivotaji-ir-aicinati-vingrot-fizioterapeita-vadiba/
https://preili.lv/pasakums/149544/julija-preilos-nujos-fizioterapeita-uzraudziba/
https://preili.lv/pasakums/149504/junija-ardava-vingros-fizioterapeita-uzraudziba/
https://preili.lv/pasakums/149440/maija-preilos-vingrosim-fizioterapeita-uzraudziba/
https://preili.lv/pasakums/149374/smelteros-iedzivotaji-aicinati-vingrot-kopa-ar-fizioterapeitu/
https://preili.lv/pasakums/149274/vingrosana-ar-fizioterapeitu-aizkalne/
https://preili.lv/167755/seniori-vingro-ar-fizioterapeitu-preilos/ 

Uztura lekcijas, 2018

https://preili.lv/167426/iedzivotaji-aicinati-uz-veseliga-uztura-meistarklasem-un-uztura-specialista-lekcijam/
https://preili.lv/167426/iedzivotaji-aicinati-uz-veseliga-uztura-meistarklasem-un-uztura-specialista-lekcijam/
https://preili.lv/pasakums/149247/noslegusies-pieteiksanas-uz-uztura-jautajumiem-veltitam-atbalsta-grupu-nodarbibam/

Bērnu nometnes, 2018

https://preili.lv/168027/bernu-nometnes/
https://preili.lv/167879/gimenu-atbalsta-centrs-pukuzirnis-aicina-bernus-uz-diennakts-nometnem/ 

Slēpošanas nodarbības, 2018

https://preili.lv/pasakums/149351/marta-menesi-preiliesi-aicinati-piedalities-sleposanas-nodarbibas/

Parka pusstundas skrējiens, 2018

https://preili.lv/pasakums/149393/informacija-par-skrejienu-serialu-parka-pusstundas-skrejiens/

 

2019

Veselīga uztura meistarklases, 2019

https://preili.lv/pasakums/181723/iedzivotaji-aicinati-uz-veseliga-uztura-meistarklasem-un-uztura-specialista-lekcijam-2/

Vingrošana ar fizioterapeitu, 2019

https://preili.lv/181647/informacija-par-pasakumu-vingro-ar-fizioterapeitu-preilu-novada-2019-gada/
https://preili.lv/pasakums/184598/marta-seniori-aicinati-uz-vingrosanu-ar-fizioterapeitu/
https://preili.lv/pasakums/184600/marta-iedzivotaji-aicinati-uz-vingrosanu-ar-fizioterapeitu-aizkalne/
https://preili.lv/pasakums/191149/julija-menesi-preilos-notiks-bezmaksas-nujosanas-nodarbibas-fizioterapeita-vadiba/
https://preili.lv/pasakums/189014/junija-menesi-ardava-notiks-bezmaksas-nujosanas-nodarbibas-fizioterapeita-vadiba/   
https://preili.lv/pasakums/189010/junija-menesi-preilos-notiks-bezmaksas-nujosanas-nodarbibas-fizioterapeita-vadiba/
https://preili.lv/pasakums/187076/maija-preilos-notiks-nujosanas-nodarbibas-pasakuma-vingrosana-ar-fizioterapeitu-ietvaros/
https://preili.lv/pasakums/185629/aprili-iedzivotaji-aicinati-uz-vingrosanu-ar-fizioterapeitu-licos/
https://preili.lv/pasakums/185632/aprili-iedzivotaji-aicinati-uz-vingrosanu-ar-fizioterapeitu-smelteros/

Uztura lekcijas, 2019

https://preili.lv/pasakums/181723/iedzivotaji-aicinati-uz-veseliga-uztura-meistarklasem-un-uztura-specialista-lekcijam-2/
https://preili.lv/pasakums/181782/janvari-notiks-atbalsta-grupas-nodarbibas-kuras-vadis-uzturzinatniece-un-vieglatlete-anita-silina-ex-kazemaka/
https://preili.lv/pasakums/182360/10-janvari-preilu-1-pamatskola-uztura-specialista-lekcija/
https://preili.lv/pasakums/182363/18-janvari-preilu-1-pamatskola-uztura-specialista-lekcija/
https://preili.lv/pasakums/182363/18-janvari-preilu-1-pamatskola-uztura-specialista-lekcija/
https://preili.lv/pasakums/182533/17-janvari-labklajibas-parvaldes-pansionata-preili-uztura-specialista-lekcija/
https://preili.lv/pasakums/182530/18-janvari-jauniesu-centra-cetri-uztura-specialista-lekcija/
https://preili.lv/pasakums/182721/25-janvari-preilu-novada-labklajibas-parvalde-uztura-specialista-lekcija/
https://preili.lv/pasakums/182724/18-janvari-pelecu-pamatskola-uztura-specialista-lekcija/
https://preili.lv/pasakums/182727/24-janvari-salas-pamatskola-uztura-specialista-lekcija/

Skriešanas un soļošanas sacensību seriāls Preiļos “Cīruļputenis”, 2019

https://preili.lv/pasakums/185405/13-aprili-skrejiens-un-solojums-pa-preilu-pilsetas-ielam-cirulputenis-2019/

Māmiņu skola, 2019

https://preili.lv/pasakums/187315/maija-menesi-toposas-maminas-tiek-aicinatas-uz-maminu-skolu/

Bērnu vasaras diennakts nometne, 2019

https://preili.lv/pasakums/190283/no-30-junija-lidz-4-julijam-atputas-baze-zolva-norisinasies-nometne-preilu-novada-berniem-vecuma-no-12-16-gadiem/

Parka pusstundas skrējiens Preiļos, 2019

https://preili.lv/185401/treso-reizi-notiks-parka-pusstundas-skrejiens/

2019
https://preili.lv/197035/notikusas-preilu-novada-atklatas-sporta-speles-cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam/
https://preili.lv/196112/turpinas-lekciju-cikli-par-garigas-veselibas-profilakses-temam-preilu-novada-iedzivotajiem-2/
https://preili.lv/pasakums/196109/labsajutas-vairosanas-pasakumu-cikls-aizkalne/
https://preili.lv/195834/turpinas-lekciju-cikli-par-garigas-veselibas-profilakses-temam-preilu-novada-iedzivotajiem/
https://preili.lv/pasakums/195831/turpinas-lekciju-cikli-par-garigas-veselibas-profilakses-temam-preilu-novada-iedzivotajiem-2/
https://preili.lv/pasakums/195669/turpinas-lekciju-cikli-par-garigas-veselibas-profilakses-temam-preilu-novada-iedzivotajiem/
https://preili.lv/pasakums/195455/preilu-novada-atklato-sporta-spelu-cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam-nolikums/
https://preili.lv/pasakums/194048/preilos-un-novada-tiks-istenoti-8-lekciju-cikli-par-garigas-veselibas-profilakses/
https://preili.lv/194044/preilos-un-novada-tiks-istenoti-8-lekciju-cikli-par-garigas-veselibas-profilakses/

2020
https://preili.lv/198994/preilu-novada-labklajibas-parvalde-bezmaksas-lekciju-cikls-par-garigo-veselibu/
https://preili.lv/198645/preilu-novada-jauniesu-centra-cetri-lekciju-cikls-par-garigo-veselibu-bernu-un-pusaudzu-atkaribu-profilakse/
https://preili.lv/200307/26-februari-sia-preilu-slimnica-liela-veselibas-diena-onkologija/

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2020.