Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana

PREIĻU NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA UN MODERNIZĒŠANA 

PROJEKTS PAREDZ

Projekta ietvaros plānots modernizēt mācību vidi divās Preiļu novada vispārējās izglītības iestādēs – Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Mācību vides modernizēšanas nolūkos tiks veikta abu izglītības iestāžu telpu pārbūve un atjaunošana, tiks iegādāts inovatīvs informāciju un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, mācību klašu telpās iegādātas jaunas mēbeles gan skolēnu, gan skolotāju darbam.

Tiks uzlabota sporta infrastruktūra abās izglītības iestādēs, atjaunojot sporta laukumu un uzstādot vingrošanas rīku joslu pie Preiļu 1.pamatskolas un atjaunojot sporta zāles ģērbtuves ģimnāzijā. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā tiks veikts daļējs telpu remonts un nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem, savukārt reģionālā metodiskā centra vajadzībām iegādāts tiešsaistes komunikācijas aprīkojums un mēbeles.

Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves ietvaros tiks atjaunoti mācību kabineti, tiks veikta pilnīga vecā mācību korpusa pārbūve. Viena no svarīgākajām projekta darbībām ir vērsta uz dabaszinātņu jeb STEM mācību priekšmetu attīstību 7. – 9.klasēm vispārējās izglītības iestādēs. Tiks izveidots jauns apvienotais fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetu kabinets ar laboratoriju. Vecais mācību korpuss tiks pārbūvēts arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Tajā tiks izveidoti 2 jauni fizikas un ķīmijas mācību priekšmetu kabineti ar laboratorijām, iegādāts šo mācību priekšmetu aprīkojums.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Kopējās projekta

izmaksas, euro

ERAF, euroValsts budžeta dotācija, euroPašvaldības finansējums, euro
2 289 170.241 767 133.57156 610.99365 425.68


PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS

Projekta uzsākšanas laiks ir 2018. gada aprīlis un projekta pabeigšanas laiks ir 2020. gada decembris.

CITA INFORMĀCIJA

 

SAISTĪTĀS ZIŅAS

02.02.2017. Ar ERAF atbalstu modernizēs divas mācību iestādes Preiļos
03.04.2018. Tiks uzsākta 2 izglītības iestāžu modernizēšana Preiļos
26.09.2018. Tuvojas noslēgumam būvdarbi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un turpinās Preiļu 1.pamatskolā
26.11.2018. Pabeigti būvdarbi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
04.02.2019. Noslēgušies būvdarbi Preiļu 1.pamatskolā
14.06.2019. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija būs jauni ķīmijas un bioloģijas kabineti
26.08.2019. Skolēni mācību gadu uzsāk modernizētās skolās
13.11.2019. Preiļos modernizē izglītības iestādes
13.02.2020. Preiļu izglītības iestādēs iegādās modernu informāciju tehnoloģiju aprīkojumu
05.11.2020. Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā tiek modernizēta mācību vide

PUBLIKĀCIJAS PREIĻU NOVADA VĒSTĪS

20.04.2018. Noslēdz līgumu par divu izglītības iestāžu modernizēšanu Preiļos

VIDEO

13.04.2018. Par vairāk nekā 2,4 miljoniem eiro uzlabos divu Preiļu novada skolu mācību vidi
29.10.2018.  Preiļu novada mācību iestādēs modernizē mācību vidi

FOTO

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2022.