Pārrobežu projekti

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS

PROJEKTA IEVIEŠANA

Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros/ ESTLATRUS TRAFFIC,  ELRI-1091 876 570,00 EUR2012.gada 2.aprīlis- 2015.gada 30.septembris
NOSLĒDZIES
Museum Gateway, LLB-2-2081 428 494,77 EUR2013.gada februāris -2014.gada decembris
Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās  299 880,60 EUR2013.gada 1.marts – 2014.gada 31.decembris
(22 mēneši)
Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos/ Move for life,  LLB – 2 – 255600 841,37 EUR2013.gada 21.marts- 2015.gada 30.septembris(31 mēnesis)
Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE , ELRII – 349579 932,68 EUR2013.gada 1.jūlijs – 2015.gada 30.jūnijs (24 mēneši)
Projekti, kas noslēgušies 2012. un 2013 gadā 
 Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali/ “The White Bird”, LLIV-281230 000,00 EUR2011.gada novembris – 2013.gada aprīlis
Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos/ BELLA DVINA 2, LLB-1-0981 789 387 EUR2012.gada 7.februāris – 2014.gada 6.maijs, (27 mēneši)
 Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai”/„E-Water”, LLIII- 1271 076 520 EUR2010.gada 1.oktobris -2012.gada 10.oktobris
Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.