LEADER projekti

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā, Nr.13-03-LL12-L413204-00001918 230,892013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.septembris
Dienvidlatgales tērpu iegāde Saunas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim “Naktineica”, Nr.13-03-LL12-L413203-0000016638,382013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.septembris
Preiļu novada Aizkalnes tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Nr.13-03-LL12-L413202-00000114 227,682013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.jūnijs
Ielu vingrošanas laukuma izveide Preiļos, Nr.13-03-LL12-L413201-000001  

  

10 484,992013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.jūnijs
PROJEKTI LĪDZ 2014.GADAM

 

Saunas pagasta vasaras estrādes rekonstrukcija, Nr. 12-03-LL12-L413201-000007  8677,782012.gada decembris–2013.gada novembris
Pelēču kultūras nams, kā ērts, patīkamas un daudzveidīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju vieta, Nr. 12-03-LL12-L413202-00001016 833,142012.gada 17.jūlijs – 2013.gada 30.novembris
Saunas sabiedriskā centra izveide Saunas TN telpās, Nr.11-03-LL12-L413201-00001214 015,442011.gada 9.decembris – 2013.gada 31.augusts
Preiļu galdniecības izveide, Nr. 12-03-LL12-L413203-0000078401,772012.gada 17.jūlijs – 2013.gada 30.jūnijs
Mobilā pacēlāja iegāde Preiļu novada Sociālajam dienestam,  Nr. 12-03-LL12-L413101-0000084475,512012.gada 21.decembris– 2013.gada 31.maijs
Preiļu Biznesa inkubatora telpu labiekārtošana un mikroklimata uzlabošana kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Preiļu novada uzņēmējiem, Nr.11-03-LL12-L413101-0000033885,222011.gada 9.decembris – 2012.gada 10.oktobris
Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas ”Celtnieku ielas” mikrorajonā, Nr.11-03-LL12-L413201-0000048220,442011.gada 9.jūnijs – 2012.gada 30.septembris
Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana, Nr.10-03-LL12-L413202-0000055671,572010/2011
Pelēču kultūras nams kā estētiski un vizuāli pievilcīgs sabiedriskais centrs iedzīvotājiem, Nr.10-03-LL12-L413201-0000112900,442010/2011
Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā, Nr.10-03-LL12-L413101-0000017084,482010/2011
Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.