ESF projekti

PROJEKTA NOSAUKUMSPROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē, Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/09012 884,002012.gada aprīlis- 2013.gada 31.janvāris
Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā,

Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/077

 99 191,852012.gada 1.aprīlis – 2013.gada 30.jūnijs
Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/057/10629 880,312010 – 2012
Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana, Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 141 177,342011. gada 1.septembris – 2012. gada 31.decembris
Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.