ERAF projekti

Projekta nosaukums

Projekta izmaksas, EUR

Projekta ieviešana

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā”,
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075 
33 362,352014/2015
 2012 / 2013 / 2014 
Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009
1 984 591,962013/2014
Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019
3 206 333,022013/2014
SIA “Preiļu slimnīca” ģimenes ārstu tīkla attīstība,
Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/103
135,828,692011 / 2014
 Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos,
Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/028
1 009 200,992012/2013
2009/ 2010/ 2011 / 2012 
Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā, Nr. 3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/001166,840,772011
Izglītības iestāžu informatizācija, Nr.2010/0047/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/5812010/ 2012
 Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/007663 379,832011
Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā,
Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006)
277 238,032009 / 2010
Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija, Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/020615 915,672009/2010
 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025
432 144,662010/2011
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011538 160,952010/2011
 Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana, Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/098118,630.192009 / 2011
Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.